Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A felelősség jellemzői

a) A politikai felelősség két, a miniszteri felelősség körébe tartozó irányának közös jellemzője, hogy maga a felelősség és a felelősségre vonási eljárás többnyire a legfelsőbb szintű jogforráson alapul. Az államfő és a kormányfő irányában fennálló felelősség tekintetében egyértelmű kiindulópontot szolgáltatnak az országok alkotmányainak a miniszteri megbízatás keletkezésére, megszűnésére vonatkozó szakaszai. Más a helyzet viszont a parlamenti felelősség esetében, mivel számos ország gyakorlatában a parlament irányában fennálló politikai felelősséget sokáig, mint a törvényhozó testület súlyának természetes következményeként ismerték el. Abban az esetben ugyanis – és ez különösen a 19. században volt jellemző Európa több kontinentális országában197 –, ha a parlament előtti politikai felelősség jogi kötelezettségként nem volt megállapítva, akármilyen jelentős szerepet játszott is a jogelmélet szempontjából, az minden esetben – mint ahogy arra korábban utaltunk – a közvélemény irányában fennálló erkölcsi felelősséggel esett egyenlő elbírálás alá, ennélfogva a miniszterek politikai felelősségének nem volt tekinthető. A törvényi szabályozások ez idő tájt többnyire kizárólagosan a miniszterek alkotmányos jogi felelősségének intézményét rögzítették, a politikai felelősséget, mintegy a „jogi szabályozás szelleméből folyó” erkölcsi kötelezettségként ismerve el. Ennek folytán a parlamenti többség által megszavazott bizalmatlansági indítványok ellenére a kormányok és minisztereik – jogszabályban előírt lemondási kötelezettségük hiányában – sokszor hivatalukban maradtak.

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave