Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A parlamenti felelősség szabályozása

A polgári alkotmányfejlődés során az európai országok az angol gyakorlat korai kialakulása ellenére viszonylag hosszú idő elteltével kezdték az alaptörvényekben rögzíteni azt az elvet, hogy a miniszter, illetőleg a kormány csak a parlament bizalmából maradhat hatalmon. Olyan jogszabály, amely ezt a jogelvet jogi kötelező erővel ruházta volna fel, nagyon sokáig a világ egyetlen országában sem létezett. Így a szabályozás kodifikációjáig ezen alkotmányos alapelv érvényesülésének egyetlen garanciáját a felelősség erkölcsi érzése képezte, melynek eredményeképp a kontinentális jogrendszerű országok többségében illuzórikussá vált a kormány parlament előtti politikai felelősségének gyakorlati alkalmazása. E tendencia alapvetően a parlament és a végrehajtó hatalom alkotmányos monarchiákban megvalósuló sajátos viszonyából eredeztethető. Ugyanis csak a 19. század végétől, a parlamentek funkcióváltozásától vált egyértelművé az, hogy a kormány – mint a végrehajtó hatalom csúcsszerve – az általa követett politikáért már nem az uralkodónak, hanem a parlamentnek tartozik felelősséggel. Ettől az időszaktól tekintjük tulajdonképpen a mindenkori parlamenti többség általi támogatást, a „parlamenti bizalom” kifejezés lényegi jelentéstartalmának.

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave