Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A politikai és az erkölcsi felelősség eredője, a lemondás

A kormány kollektív politikai felelősségének 20. századi elterjedése következtében a miniszter egyéni politikai felelőssége több ország gyakorlatában ma már meglehetősen korlátozottan valósul meg. A miniszteri tisztségről történő lemondás – a kinevező általi felmentés mellett – azonban nyitva hagyja a lehetőséget a „felelősség” individuális érvényesítésére. (Itt megint csak utalunk arra, hogy – a parlamenti kormányzótöbbség választópolgárok általi újra nem választásához hasonlóan – a kormány tagjának pozíciójáról történő lemondása sem értékelhető tulajdonképpen a fogalom jogelméleti értelmezésében felelősségként.) A lemondás egyoldalú nyilatkozat, mely a megbízatás – különböző okokból történő – megszűnésének szubjektív, a miniszter akaratán alapuló formája. A gyakorlati esetek egy részében azonban a lemondás a „politikai felelősség” miniszteri oldalról történő vállalásaként, illetve érvényesítéseként – gyakran a kormány, illetőleg a kormányzó pártok nyomásának következtében – realizálódik, amely végső soron a miniszter személyének a kormányzati felelősségi rendszeren belüli „szuverenitását” példázza. (Megjegyezzük, hogy a lemondás – mint arról korábban szó volt – más körülmények között pedig éppen a politikai felelősségre vonás előli menekülésként értékelhető.)

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave