Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A fegyelmi felelősség

A 19. századi polgári alkotmánytan a miniszteri felelősség előbbiekben ismertetett alaptípusai mellett ismerte és alkalmazta a miniszterek fegyelmi felelősségének kategóriáját. A különböző szerzők247 munkáikban ugyanakkor rendszeresen hangsúlyozták a használt terminus technicus pontatlanságát, tekintettel arra, hogy a fegyelmi felelősség már a korabeli felfogás szerint is valamilyen szabályellenes tevékenységet, eljárást feltételezett, melyről ez esetben nem lehetett szó. Annál is inkább így volt ez, mivel az alkotmánytudomány művelői fegyelmi felelősség alatt többnyire az alkotmányos monarchiákban a miniszter uralkodóval szemben fennálló kötelezettségét értették. A miniszter fegyelmi felelősséggel tartozott a monarchának, aki a minisztert az eredményesség vagy a lojalitás hiánya, illetőleg más személyes, esetleg egyéni képességbeli okok következtében elbocsáthatta és helyette mást bízott meg a kormányzással.248 A miniszter fegyelmi felelősségre vonása tehát kizárólag az államfőt megillető jogosítvány volt, mivel a parlament miniszterrel szembeni, hasonló alapú támadása – egyre inkább – implicite az egész kormány politikája ellen irányult, a kormány kollektív felelősségének elve, valamint a kormányzati szolidaritás alapján. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a 19. századi jogirodalomban találkozhatunk olyan törekvésekkel is, melyek a miniszterek felelősségre vonását egy független jogászokból és politikusokból álló, fegyelmi bíróságként működő állambíróságra bíznák.249

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave