Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A felelősség és a felelősségre vonás szabályai a polgári Magyarországon

A miniszteri „állás” hazánkban a polgári átalakulás időszakában intézményesült, ezt megelőzően a végrehajtó-rendelkező szervek – úgymint a központi kormányszékek: a magyar királyi udvari kancellária, a magyar királyi udvari kamara és a magyar királyi helytartótanács – vezetői gyakorlatilag csak a miniszterek közvetlen elődeiként funkcionáltak. A miniszteri felelősség Európában a 19. század első felében már ismert jogintézmény és elismert követelmény volt, amelynek kézzelfogható hatásaként „a független magyar felelős ministerium alakításáról” szóló 1848. évi III. törvénycikk hozott gyökeres változást az ország – addig felelőtlen – kormányzásában. Ezt követően az 1849. évi Függetlenségi Nyilatkozat érintette a miniszterek kormányzati tevékenységével kapcsolatos személyes felelősséget és számadási kötelezettséget. Az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában a kormánytagok felelősségét a közös miniszterek vonatkozásában az 1867. évi kiegyezési törvény317 is rendezte. Később pedig az 1920. évi X. törvénycikk és az 1945. évi XI. törvény318 tartalmazott az 1848-as szabályozást kiegészítő és módosító rendelkezéseket a miniszterek alkotmányos jogi felelősségre vonásáról.

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave