Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A jogkövetkezmény és a kegyelmezés

Az erről intézkedő 1920. évi rendelkezések értelmében az ítélethozatal titkos formában történt. A bűnösség megállapításához a bíróság legalább nyolc tagjának szavazatára volt szükség, szavazategyenlőség esetén a vádlottra kedvezőbb döntési alternatíva vált határozattá. A bíróság ítélete – mely mind „ténykérdésben”, mind a büntetés kérdésében rendelkezett – „végérvényes” volt. A döntéssel szemben az elítéltnek fellebbezési joga nem volt, és a felelősségre vonás kijátszásának elkerülése érdekében az elítélt miniszter – az 1848. évi szabályozásnak megfelelően326 – csak törvény által részesülhetett kegyelemben.327 Az 1920. évi X. törvénycikk az ítélkezés kapcsán külön rögzítette az arányosság követelményét a miniszter bűnössége és az általa elkövetett cselekmény súlya tekintetében. A bíróság a büntetési nemek vonatkozásában pedig kizárólag olyat alkalmazhatott, amely a hatályos hazai törvényekben ismert volt. Mindemellett kiemelte a szabályozás a pénzbüntetés – mint jogkövetkezmény – más büntetések melletti kiszabásának, valamint súlyos alkotmánysértés elkövetése esetén egyéb, más törvényekben328 foglalt büntetések – így pl. általános vagyonelkobzás vagy zárlat – alkalmazásának lehetőségét.

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave