Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A miniszteri felelősség érvényesítésének kísérletei az 1848. évi III. törvénycikk alapján

A fenti rendelkezések alapján a vizsgált időszakban miniszter alkotmányos jogi felelősségre vonásának megindítására egyetlen alkalommal került sor, amikor 1848 októberében az uralkodó által törvénytelenül kinevezett báró Récsey Ádám miniszterelnököt törvénytelen működéséért vád alá helyezte az Országgyűlés. A vádbiztosok kijelölését és az ítélkező bíróság megszervezését követően azonban Récsey – mikor értesült az ellene folyó eljárásról – lemondott miniszterelnöki tisztségéről, melynek eredményeképp az eljárást vele szemben megszüntették. 1906-ban a Fejérváry kormányt távozása után akarta az Országgyűlés felelősségre vonni, – többek között – költségvetés nélküli kormányzásért, illetőleg törvényhatósági határozatok jogtalan megsemmisítéséért. Az ügyben a vádemelést megalapozandó Visontai Soma képviselő készített előterjesztést a Képviselőház Igazságügyi Bizottsága részére a kormány által elkövetett alkotmány- és törvénysértésekről, de végül az eljárás megindítására nem került sor. Megjegyzendő, hogy a törvény hatályának időszakában más alkalommal is felmerült az eljárás lefolytatásának igénye, amelyet hol a parlament döntése, hol pedig más események – pl. 1930-ban Vass József népjóléti miniszter halála – akadályoztak meg.

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave