Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A miniszter „jogi” felelőssége a rendszerváltozás után

Alkotmányunk a politikai átmenet időszakát követően kifejezetten nem intézményesítette a miniszterek speciális jogi felelősségét, csupán – a szocialista időszakhoz hasonlóan – a kormánytagok (és az államtitkárok) felelősségre vonásának módjával kapcsolatban rendelkezett továbbra is külön törvény megalkotásának szükségességéről [39. § (2) bek.]. (Az alkotmánymódosítás „következetlenségét” mutatja e tekintetben az, hogy az alkotmányos felhatalmazás változatlanul, az 1989 előtti szabályozáshoz hasonlóan a kormánytagok felelősségre vonásának törvényi szintű rögzítését az államtitkárokkal együttesen rendelte el. Márpedig a rendszerváltozás időszakától kezdődően a miniszterek és államtitkárok quasi egyenrangúsága megszűnt, a jog ez utóbbiakat egyértelműen az államigazgatás vezetői funkcionáriusaiként tartja nyilván. A felelősségre vonás szabályainak ilyen formában történt meghatározása ugyanakkor a jogalkotó azon álláspontját is tükrözheti, miszerint a kormány tagjainak „jogi” felelőssége a továbbiakban a közhivatalnokok felelősségével essen egy elbírálás alá.) Az Alkotmány rendelkezéseit „érdemben” végrehajtó törvény hiányában a miniszteri felelősség az ezredforduló tájékán – mintegy a szocialista időszak felfogásának továbbéléseként – nem érvényesült alkotmányos jogi felelősségként, hanem az a különböző jogágak felelősségi elemeinek a kormány tagjaira történő alkalmazását jelentette. Lényegében változatlan álláspontot tükröz a tárgykörben Magyarország 2011. április 18-án elfogadott Alaptörvénye azzal, hogy már a felelősségre vonást szabályozó külön törvény megalkotására vonatkozó kifejezett rendelkezések is elmaradtak a dokumentumból. Mindez a miniszteri felelősség hazai polgári előzményeinek ismeretében bizonyul elgondolkodtatónak, különösen pedig akkor, amikor az Alaptörvény többször is utal történeti alkotmányunk vívmányainak tiszteletben tartására [Nemzeti hitvallás, R) cikk]. De meglepőnek tűnhet az alkotmányozó ilyen irányú felfogása annak tudatában is, hogy pl. a köztársasági elnök esetében az Alaptörvény a 13. cikkében kifejezetten rögzíti (de még az Alkotmány a 31/A. és 32. §-aiban is szabályozta) a közhatalom gyakorlójának alkotmányos jogi felelősségét.

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave