Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


VI. fejezet: A miniszteri felelősségből adódó néhány általános alkotmányjogi következtetés

A miniszteri felelősség intézményének kialakulása és gyakorlati érvényesülése a történelem folyamán elősegítette, hogy az állam polgárai, illetve képviselőik számon tudják kérni, ellenőrizhessék a végrehajtó hatalom vezető funkcionáriusainak tevékenységét, melynek eredményeképpen tisztségükben megerősíthették vagy elmarasztalhatták őket. E jelentősnek mondható funkció ellenére úgy véljük, hogy napjainkban a miniszteri felelősség a vizsgált országok döntő többségében, így hazánkban is az egyik legkevésbé kidolgozott és törvényileg szabályozott felelősségi típus. A miniszteri felelősség kétségtelenül az alkotmányok nélkülözhetetlen elemének minősül, azok mégis szemmel láthatóan csupán „kénytelen-kelletlen” szabályozták az intézményt. E kényszeredettség a vonatkozó alkotmányi rendelkezések minőségében, valamint abban tükröződik, hogy az alaptörvények végrehajtásaként a miniszteri felelősségről szóló törvények még újabban is csupán elvétve születnek meg. (Az alkotmányok általában deklarálják azt, hogy a kormány és a miniszterek tevékenységüket a felelősség terhe alatt végzik, azonban e felelősség mibenlétéről általában nem rendelkeznek.) A kodifikáció tartózkodása e jogterülettől pedig elsősorban abból következik, hogy a többpárti parlamentarizmus mechanizmusában a végrehajtó hatalmat kötelező felelősségi szabályok megalkotásának, kidolgozásának feladata gyakorlatilag éppen azokra hárul, akik a rendelkezések kötelezettjei is egyben. Mindemellett fokozhatja a jogalkotók bizonytalanságát a kérdés megítélése kapcsán az a tény is, hogy a vonatkozó alkotmányos rendelkezéseket tulajdonképpen elvétve alkalmazzák. Ha pedig erre mégis sor kerül, az szinte kivétel nélkül az alkotmányos élet valamilyen mélységű válságával jár együtt. Végül, az előbbiek mellett fontos összetevőjét jelenti a problémának a média egyre növekvő szerepe a végrehajtó hatalom ellenőrzésében, amely végső soron a miniszteri felelősség számonkérésének újabb – a politikai aspektushoz kötődő, jogilag nem rendezett – módját és eszközét is jelenti napjainkban.

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave