Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


Miniszteri felelősség az európai integrációban

Az európai integráció jogalkotása egyre jelentősebb hatást gyakorol a tagországok állampolgárainak mindennapjaira, ezért az Európai Unió működésében a nemzeti népképviseleti szervek részvételének különös jelentősége van.447 Legfontosabb feladatuk e területen a közösség döntéshozatali mechanizmusában való megjelenés, illetőleg annak figyelemmel kísérése, ellenőrzése, melyek miatt a jelenleginél fokozottabb szerepvállalásuk igénye egyre erőteljesebben jelentkezik a tagállamokban. Ennélfogva az uniós tagországok többségében a közösség fenntartása és a tagságból fakadó előnyök további biztosítása érdekében már a 90-es évektől napirendre kerültek olyan koncepciók, amelyek az integráció és a nemzeti érdekek közötti egyensúly megteremtését célozták. E körben különös figyelmet érdemel az a kérdés, hogy a tagállami törvényhozások uniós politikára való közvetett befolyását a nemzeti szintű szabályozások milyen módon és eszközökkel biztosítják? A válasz pedig alapvetően meghatározza a miniszter parlament irányában fennálló „integrációs” politikai felelősségének minőségét, érvényesítésének lehetőségeit is.

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave