Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A felelősség jellege

A jelenkori körülmények között mindenképpen szokatlannak tűnő meghatározás kiindulópontját elsősorban az adja, hogy sokáig, így a korai polgári viszonyok között sem találhattuk meg a napjaink kontinentális jogrendszereiben megfigyelhető jogági tagozódást. E szempont ugyanakkor ma sem jelentéktelen az alkotmányos rendelkezések vizsgálata során, tekintettel arra, hogy az egyes országok nem mindig azonos „jogági” – pl. alkotmányjogi vagy büntetőjogi, esetleg fegyelmi – felfogásban szabályozzák az intézményt. Ennélfogva a felelősség jellege, természete kifejezés alatt azt a benyomást értjük, amely annak kapcsán alakul ki, hogy a tárgyalt jogintézmény egyes elemei, pl. alanyok köre, eljáró szervek, a felelősségre vonás alapjául szolgáló cselekmények, az eljárási szabályok, illetőleg az alkalmazható jogkövetkezmények milyen kidolgozott felelősségi formához illeszkednek leginkább. A miniszteri felelősség természetét tekintve mind az elméletben, mind a gyakorlatban számos jellegváltozáson ment keresztül elsősorban attól függően, hogy az illető országban milyen tartalommal, illetőleg milyen jogi és társadalmi környezetben szabályozták az intézményt.

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave