Farkas Alexandra

Példák az áfatörvény alkalmazásához


Nyílászárók értékesítése és beszerelése

A téma tárgyalását megelőzően leszögezendő, hogy annak a körülménynek, hogy a felek vállalkozási szerződés, vagy szállítási szerződés elnevezéssel kötötték meg a megállapodást, az adózási mechanizmus szempontjából sincsen jelentősége. Az Art. 1. § (7) bekezdése (hasonlóan egyébként egy, a polgári jog területén is alkalmazott alapelvhez) úgy rendelkezik, hogy a jogügyleteket mindig a valós tartalmuk alapján – nem pedig az elnevezésük szerint – kell minősíteni. Éppen ezért a nyílászáró szereléssel történő értékesítése esetén első körben az vizsgálandó, hogy a felek közötti szerződés – függetlenül az alkalmazott elnevezéstől – szállítási vagy vállalkozási tartalmú-e. A kettő között az a különbség, hogy szállítási szerződés esetén termékértékesítés történik, ugyanis a felek akarata termék tulajdonjogának átadására irányul, míg a vállalkozási szerződés tárgya vállalkozói munka elvégzése, amely egyértelműen szolgáltatásnyújtás az áfa rendszerében. [Zárójelben megjegyzendő, hogy természetesen az Art. 1. § (7) bekezdésének nemcsak ezen esetkör kapcsán, hanem az összes jogügylet tekintetében jelentősége van.]

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 295 858 3

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatban előforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatós segítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.

A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbi köteteinknek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/peldak-az-afatorveny-alkalmazasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave