Farkas Alexandra

Példák az áfatörvény alkalmazásához


Közösségi adómentes értékesítés – az áfakötelezettségek időpontja

Tegyük föl, hogy egy magyar (havi bevalló) normál áfaalany egy, a Közösség más tagállamában – például Németországban – nyilvántartásba vett adóalanynak értékesít terméket úgy, hogy annak birtokba adása, így a teljesítési időpontja április 2-án van. A magyar adóalany a számlát a német félnek március 31-én állítja ki, azon teljesítés időpontjaként az április 2-át szerepelteti. Mivel azonban a közösségi értékesítést a bevallásba és az összesítő nyilatkozatba nem a teljesítés napjával, hanem a számla kiállításának napjával, de legkésőbb a teljesítést követő hó 15-ével kell beállítani, ezért a magyar értékesítő a következőképpen jár el. Tekintve, hogy a példa szerint a számla kiállítása márciusra esik, a havi bevalló magyar adóalanynak ezt az adómentes Közösségen belüli értékesítést a március havi bevallásában kell szerepeltetnie, és a március havi összesítő nyilatkozatba is be kell állítania a német fél adataival egyetemben.

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 295 858 3

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatban előforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatós segítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.

A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbi köteteinknek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/peldak-az-afatorveny-alkalmazasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave