Farkas Alexandra

Példák az áfatörvény alkalmazásához


Téves elszámolás

Tegyük föl, hogy egy havi bevalló kft. ingatlan-bérbeadást számláz adómentesen 2015. január–március hónapokra. A bérleti díj mindig tárgyhó 5-én esedékes, azaz a január havi bérlet teljesítési időpontja január 5-e, a február havié február 5-e, a március havié pedig március 5-e (lásd Áfa tv. 58. §-a). Majd a kft. április 28-án észleli, hogy be van jelentkezve ingatlan-bérbeadás tekintetében áfakörbe. Ez pedig azt jelenti, hogy a 2015. január–március havi bérleti díjakat is áfával terhelten kellett volna kezelnie. Mivel ez esetben az áfa szempontjából már elszámolt teljesítésekkel összefüggésben a fizetendő adó utólag nő, ezért azt az eredeti időszakok – a példa szerinti esetben a 2015. január havi, február havi, valamint március havi bevallások – önellenőrzésével lehet korrigálni.

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 295 858 3

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatban előforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatós segítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.

A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbi köteteinknek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/peldak-az-afatorveny-alkalmazasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave