Farkas Alexandra

Példák az áfatörvény alkalmazásához


Elszállított termék

Az Áfa tv. 26. §-a értelmében, amennyiben egy terméket úgy értékesítenek, hogy azt az értékesítés eredményeként elszállítják, akkor az ügylet teljesítési helye a fuvarozás megkezdésének (illetve a feladásnak) a helye lesz. Ennek a rendelkezésnek a gyakorlatban abban az esetben van jelentősége, ha a terméket az értékesítéshez kapcsolódóan másik országba (azaz külföldre) fuvarozzák, adják föl. Ha a terméket az értékesítés kapcsán belföldön feladják, vagy elfuvarozzák ugyan, de a rendeltetési hely szintén belföld, akkor az ügylet forgalmiadózás-beli megítélése a teljesítési hely és az alkalmazandó adómérték kapcsán ugyanarra vezet. Ebben az esetben a teljesítés helye mindenképpen belföld, hiszen a feladás (illetve a fuvarozás megkezdése) belföldön valósul meg, így az Áfa tv. 26. §-a értelmében az ügylet belföldön teljesített, ugyanakkor – tekintettel arra, hogy a terméket sem az Unió más tagállamába, sem pedig harmadik országba nem szállítják ki, az értékesítés a termékre irányadó belföldi adókulccsal (ami főszabályként 27%) adózik, mivel ezen esetkörre az áfatörvény adómentesítő szabályt nem tartalmaz.

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 295 858 3

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatban előforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatós segítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.

A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbi köteteinknek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/peldak-az-afatorveny-alkalmazasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave