Farkas Alexandra

Példák az áfatörvény alkalmazásához


Fuvarozás magánszemély megrendelésére

A teherfuvarozás teljesítési helye, amennyiben a megrendelő nem áfaalany, hanem például magánszemély, attól függően alakul, hogy a teherfuvarozás közösségi fuvarnak minősül-e (azaz a teherfuvarozás a Közösség két különböző tagállama között zajlik-e) vagy sem. Amennyiben a nem adóalany megrendelő felé teljesített fuvarozás nem közösségi fuvarozás, akkor a teljesítés helye a megtett útvonal. Abban az esetben azonban, ha a nem adóalany megrendelő felé teljesített fuvarozás közösségi fuvarozásnak minősül, akkor a teljesítés helye az indulás tagállama lesz.

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 295 858 3

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatban előforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatós segítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.

A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbi köteteinknek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/peldak-az-afatorveny-alkalmazasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave