Farkas Alexandra

Példák az áfatörvény alkalmazásához


A fizetési határidő és az elszámolási időszak utolsó napja

Tegyük föl, hogy a Fecske Kft. folyamatos jellegű, havi rendszerességgel elszámolandó bérbeadási szolgáltatást nyújt az Afrika Kft.-nek. Az elszámolási időszak mindig a naptári hó első napjától a naptári hó utolsó napjáig tart. A felek által elfogadott megállapodás szerint a bérleti díjat tárgyhót megelőző hó 15-éig kell kifizetni. A 2016. március havi bérbeadás tehát március 1–31. közötti időszakra vonatkozik, amelynek díját 2016. február 15-éig kell rendezni. Kérdéses ez esetben a bérbeadás teljesítési időpontja. A legelső körülmény, amit vizsgálni szükséges, hogy a fizetési határidő az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, vagy követi. Ebben a példában a fizetési esedékesség (február 15-e) az elszámolási időszak utolsó napját (március 31-e) megelőzi, így az előzőek szerint esetkörök közül az 1. vagy a 2. esetkör alkalmazása jöhet szóba. Ez pedig a konkrét példában attól függ, hogy a 2016. március havi bérbeadási időszakról szóló számlát Fecske Kft. mikor bocsátja ki. Ha a Fecske Kft. a számlát 2016. március 31-e előtt állítja ki, akkor az ügylet teljesítési időpontja az adott számla kiállításának napja lesz (lásd 1. esetkör). Abban az esetben azonban, ha valamilyen hiba, egyéb körülmény folytán a Fecske Kft. a számlát csak az elszámolási időszakot követően állítja ki, akkor a teljesítés időpontja a fizikai időszak utolsó napja lesz (lásd 2. esetkör).

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 295 858 3

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatban előforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatós segítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.

A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbi köteteinknek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/peldak-az-afatorveny-alkalmazasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave