Farkas Alexandra

Példák az áfatörvény alkalmazásához


Előleg utáni adófizetési kötelezettség

Az előleg kapcsán az adófizetési kötelezettséget az Áfa tv. 59. § (1) bekezdése értelmében a kézhezvétel, jóváírás keletkezteti, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az előlegszámlán teljesítési időpontként ezt a dátumot kell szerepeltetni, valamint az előleget terhelő adókötelezettséget az átvétel, jóváírás napja szerinti bevallásban kell elszámolni. Tegyük föl, hogy a Fecske Kft. egy egyszeri tanácsadási szolgáltatást rendel meg a Gólya Bt.-től 1270 egység ellenértékért április 28-án. A Gólya Bt. a szakvéleményét augusztus 4-én adja át (ez lesz az ügylet teljesítésének napja), azonban a szerződés szerint a Fecske Kft. a megrendeléssel egyidejűleg (azaz április 28-án) 635 ellenértéket előre kifizet. Ez az összeg az Áfa tv. 59. §-a szerinti előlegnek fog minősülni, ami azt jelenti, hogy erről az összegről a Gólya Bt.-nek áfát is tartalmazó számlát kell kiállítania április 28-ával 500 egység + 135 áfa összegről. Feltételezve, hogy a Gólya Bt. negyedéves bevalló, a Fecske Kft. pedig havi bevalló, a Gólya Bt.-nek az előleggel összefüggésben a második negyedéves bevallásában 135 egység fizetendő áfája, míg a Fecske Kft.-nek – feltételezve, hogy az adólevonási feltételek a konkrét esetben maradéktalanul fennállnak – az átadott előleg kapcsán 135 egység áfa tekintetében levonási joga keletkezik az április havi áfabevallásában. Az augusztus 4-ei teljesítéskor a végszámlát pedig majd az előleggel csökkentett összegről kell kibocsátani (azaz 1000 – 500 = 500 adóalapról és 270 – 135 = 135 áfa összegről). Az ügylet augusztusi teljesítésekor majd tehát a Gólya Bt.-nek a harmadik negyedéves bevallásában további 135 egység fizetendő áfát kell az ügylet kapcsán bevallania, a Fecske Kft.-nek pedig – továbbra is teljes körű áfalevonási jogot feltételezve – az augusztus havi bevallásában további 135 áfa levonható adója szerepeltethető.

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 295 858 3

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatban előforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatós segítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.

A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbi köteteinknek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/peldak-az-afatorveny-alkalmazasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave