Farkas Alexandra

Példák az áfatörvény alkalmazásához


Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

Abban az esetben, ha az építőipari gép kezelőszemélyzettel történő bérbeadására olyan szerződés alapján kerül sor, melynek célja az adott építőipari gép meghatározott időszakra, nem pedig egy adott munka elvégzésére történő bérbeadása, a kezelőszemélyzet biztosítása pedig kizárólag a gép megfelelő szakértelemmel történő mozgatását, továbbá a munkavédelmi előírások egyszerűbb teljesítését szolgálja, és ezzel együtt a kezelőszemélyzet számára utasítási joggal a gép bérbevevője rendelkezik, azaz ő dönt abban a kérdésben is, hogy a szerződésbe foglalt időszakon belül pontosan mikor kívánja a kezelőszemélyzetet igénybe venni, akkor az ügylet (tekintve, hogy a bérbeadás meghatározott időtartamra, nem pedig egy konkrét munka elvégzésére irányul), az Áfa tv. 259. § 4. pontja alapján bérbeadásnak minősül, és mint ilyen, egyenes adózás alá esik, tekintve, hogy ez esetben nem áll fönn az Áfa tv. 142. §-ában a fordított adózásra előírt valamennyi feltétel.

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 295 858 3

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatban előforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatós segítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.

A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbi köteteinknek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/peldak-az-afatorveny-alkalmazasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave