Laáb Ágnes

Döntéstámogató számvitel - érthetően szórakoztatóan


Csoportos módszerek és eljárások a nem számszerűsíthető tényezők megragadására

Az értékelemzés következő sikergaranciája abban rejlik, hogy képes magába integrálni gazdasági, mérnöki, orvosi vagy bármilyen más területen bevált szakértői eljárásokat, miközben újak megalkotására inspirál! Nyitott minden olyan módszer iránt, ami rendelkezésre áll, de folyamatosan magába integrálja az újonnan megjelenő módszereket is, ha azok hasznosnak bizonyulnak a problémamegoldáshoz. Az értékelemzés például már akkor alkalmazta a csoportos alkotó és döntési módszereket, amikor a szociológiai és szociálpszichológiai problémafeltáró és alkotó módszerek még nem álltak olyan rendszerezett formában rendelkezésre, mint napjainkban, vagy a vevők, felhasználók igényeit tudományos igénnyel kezelő marketing még gyerekcipőben járt! Az ábrán látható módszerek és eljárások mindegyike sikerrel hasznosítható olyan problémák kezelésére, amikor nehezen számszerűsíthető tényezők alakulásáról akarunk képet kapni és nem mellékesen alkalmasak olyan szociális kompetenciák fejlesztéséhez, mint a csoportos döntéshozatal, problémamegoldás, a különböző vélemények és megközelítések tiszteletben tartása, fejlett kommunikációs készségek, helyzetfüggő vezetési készségek, csapatdinamikai ismeretek. Ám ennél többet jelent az a tény, hogy a teammunka keretében a csapattagok kicserélhetik, megoszthatják egymással tudásuk, információik legjavát, új ötletekre sarkallhatják egymást, azaz beindul az a csoportszinergia-képződés, amelynek számszerűsíthető haszna is jelentős, ám valódi hozamteremtése messze túlmutat a számokon!

Döntéstámogató számvitel - érthetően szórakoztatóan

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 846 0

A „Döntéstámogató számvitel – érthetően, szórakoztatóan” könyv azért született, hogy megmutassa a vezetőknek, a célorientált, értéktudatos és költséghatékony döntéseikhez

- hogyan lehet eloszlatni a bizonytalanságot a megfelelő időben rendelkezésre álló, szükséges részletezettségű, releváns információkkal,

- hogyan érhetnék el, hogy a vezetői jelentések valóban a legfontosabb stratégiai céljaik eléréséről, intézkedéseik hatásvizsgálatáról adjanak számot,

- időben jelzést kapjanak, ha valahol szükség van akár a célok korrigálására, akár érdemi beavatkozásra.

Minden vállalkozásnak szüksége lenne ilyen vezetői jelentésre, ám ehhez a szerző szerint szükségük van arra, hogy

- a cég vezetői egyértelműen megfogalmazzák elvárásaikat arról, milyen információkat, mutatókat, milyen gyakorisággal akarnak kézhez kapni,

- a kontrollerek – az informatikusokkal együttműködve – képesek legyenek ezeket kinyerni a vállalati adatokból és megfelelően prezentálni a vezetők számára,

- legyenek használható becslések a stratégiai információval, kompetenciával, környezeti és társadalmi javakkal kapcsolatos terv és tényadatokra vonatkozóan,

- a vezetők eredményesen lépjenek fel az új módszerek bevezetését kísérő ellenállással szemben, valamint tudatosan kerüljék el azokat a tipikus hibákat, amelyek még a legjobb módszereket is képesek kudarcba fullasztani.

Laáb Ágnes újabb könyve méltó folytatása a „Számviteli ismeretek érthetően, szórakoztatóan” könyvnek. Ismét egy hiánypótló, szemléletében és módszertanában egyaránt praktikus, olvasmányos kézikönyv született. Ott a helye gyakorló vezetők, kontrollerek, gazdasági informatikusok, egyetemi hallgatók könyvespolcán, de érdekes és izgalmas kalandozásra hívja azokat is, akik egyszerűen csak szeretnék jobban érteni, hogyan, miért romlik el a mindennapi tenni akarásban az, ami akár jó is lehetne és tudni szeretnék, milyen kihívásokat, új követelményeket tartogat számukra – vezetőként, szakértőként, munkavállalóként – a tudásalapú társadalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/laab-dontestamogato-szamvitel-erthetoen-szorakoztatoan//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave