MeRSZ online okoskönyvtár

Több száz tankönyv és szakkönyv egy helyen

Online. Bárhol. Bármikor.

Farkas Alexandra

Az áfakötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye


Farkas Alexandra: Az áfakötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye

Wolters Kluwer Hungary Kft.
ISBN: 978 963 295 841 5
Online megjelenés éve: 2019

Kiadványunk az áfa két kulcsfontosságú területét dolgozza fel:

- az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára (ezen belül a teljesítési időpontokra) vonatkozó szabályokat, illetve

- a teljesítési hely szabályrendszerét.

Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjára vonatkozó szabályok rendelkeznek arról, hogy egy áfaalany gazdálkodónak az általa teljesített, illetve fordított adózású konstrukciók esetén az általa megrendelt ügylet után milyen időponttal kell az áfát megfizetnie, illetve egyéb adókötelezettségeit teljesítenie.

A teljesítési hely szabályok pedig azt rendezik, hogy egy adott, hozzáadottérték-adózás alá eső ügylet után mely országban (Magyarországon vagy külföldön) keletkezik-e áfakötelezettség. Ez utóbbi kérdéskör azért is kiemelt jelentőségű, mert ezen szabályok ismeretében dönthető el pontosan, hogy egy áfaalany gazdálkodónak egy érintett ügylet vonatkozásában van-e egyáltalán Magyarországon teljesítendő forgalmi adókötelezettsége.

A kiadvány a jogszabályi rendelkezések részletes, magyarázatokkal tűzdelt ismertetésén túl számos példával segíti a jogalkalmazókat ezen szabályrendszerek hatékonyabb megértésében és kezelésében.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-az-afa-kotelezettseg-keletkezesenek-idopontja-es-a-teljesites-helye