Leszkoven László

Szerződésszegés a polgári jogban


A jogszavatosságról általában

A Ptk. hibás teljesítési szabályai között helyezkedik el a jogszavatosság is, mely a régi Ptk.-ban az adásvételi szabályok között volt fellehető. A szavatosság szabályai az 1959. évi IV. törvényben (1959-es Ptk.) alapvetően a dologszolgáltatásokat vették alapul: a szavatosság teljes feltételrendszere – nagyon kevés kivétellel – az adásvételi szerződésben, mint „kötelmi jogi egyszeregyben” gondolkodott. Ennek megfelelően mind a dolog kellékhiányaiért, mind a szolgáltatás tárgyának jogi „fogyatékosságáért” az adásvételi szerződésen belül került megfogalmazásra a helytállási kötelezettséghez kapcsolódó szankciórendszer. Ezek a szabályok megfelelően alkalmazásra kerültek más szerződések esetében is, azzal, hogy néhány szerződéstípusnál – ahol a különleges szabályok rögzítése feltétlenül szükségesnek mutatkozott, mint pl. bérlet – a jogalkotó speciális szabályokat is megfogalmazott. Mind az elméletben, mind a gyakorlatban problémát okozott ugyanakkor, hogy az adásvételi szerződés szabályai nehezen – de legalábbis semmiképpen sem zökkenőmentesen – nyertek alkalmazást olyan szerződéseknél, melyek tárgya nem esett a hagyományos dologfogalom alá, így a szavatossági szabályok sem voltak egyértelműen keresztülvihetők. Kétségtelen ugyanakkor, hogy szavatossággal tartozik azonban a kötelezett akkor is, ha a szolgáltatás nem valamely dolog adására, hanem más kötelmi szolgáltatás teljesítésére, pl. tevékenység kifejtésére, tevékenységtől való tartózkodásra, vagy más magatartás tanúsítására irányul. Különösen nehéz volt az adásvételi szerződés logikájának keresztülvitele olyan esetekben, amikor a kötelezetti köteles magatartás valamilyen komplex szolgáltatás nyújtására irányult.

Szerződésszegés a polgári jogban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Megjelenés éve: Második, átdolgozott kiadás

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 295 866 8

A 2016-ban megjelent első kiadás óta történt joggyakorlatbéli pontosítások, a 2018. január 1-jén hatályba lépett új polgári eljárásjogi kódex, a 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) folytán szükségessé vált a szerződésszegés kérdésköréről szóló monográfia kiegészítése. Mivel a Pp. alapjaiban változtatott a polgári jogi igényérvényesítés keretrendszerén, ezért elengedhetetlen – szigorúan az anyagi jogi problémákhoz kapcsolódóan – az új törvény szabályainak „felvillantása”, amit a szerző – támaszkodva az eljárásjogi kommentárirodalom legjobbjaira – kiváló gyakorlati érzékkel old meg.

A szerződésszegés kérdésköre – aligha vitathatóan – a szerződési jog egyik legintenzívebb területe. A szerződés lényege, hogy a felek által célzott szolgáltatás megvalósuljon, ha ez elmarad, nyomban előáll a szerződésszegés állapota.

A könyv a szerződésszegés polgári jogi szabályai címet viseli. A szerző e monográfiában kizárólag a magyar polgári jog szabályait tekinti át a régi magyar magánjogi irodalom remekeiből (elsősorban Grosschmid Béni, Szladits Károly, Beck Salamon műveiből) vett, máig is irányadó gondolatokon elindulva, mindvégig a hatályos polgári jog talaján mozogva. Az objektív és szubjektív szerződésszegés, a visszatartási jog, az elállás, a késedelem és a hibás teljesítés, a termékszavatosság és a hibás teljesítéssel okozott kár stb. joganyaga mellett a műben szó esik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül a foglaló, a jogvesztés kikötés és a kötbér valamint az egyéb kötbérfajták (pl. az objektív kárátalányok) kötelmet erősítő, támogató szerepéről, de helyet kapnak a műben érdekes, a mai irodalomban máshol kevesebb figyelemben részesülő jogintézmények és problémák is, mint pl. a kamatban rejlő funkciók, a szerződésszegés témakörének érdekérzékenysége és az érdekleengedés vagy az igényhalmazatok (non-cumul problémája vagy tapadó kár és szavatossági igények kapcsolata) kérdésköre és így tovább.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szerzodesszeges-a-polgari-jogban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave