Kovács Szabolcs, Takács Gábor

Bérszámfejtés a gyakorlatban

2., átdolgozott kiadás


Társadalombiztosítási kérdések posting esetén

A határon átnyúló foglalkoztatáson belül élesen el kell határolni azt az estet, amikor az EU (EGT) valamely tagállamában letelepedett munkáltató valósítja meg a foglalkoztatást attól az esettől, ha a munkáltató harmadik országban letelepedett. Első esetben ugyanis jellemzően az uniós jog, míg a másodikban az adott harmadik országgal fennálló nemzetközi egyezmény alapján (ha ilyen van) kell elbírálni az esetet és meghatározni a társadalombiztosítási jogállást, illetve a munkáltatói kötelezettségeket. Figyelemmel azonban arra, hogy a társadalombiztosítási kérdésekben a munkavállaló állampolgársága is nagy szerepet kap, és ez szerteágazó szabályozási megoldásokat hoz magával, amelyeket jelen fejezet keretei között nem lehet kimerítően tárgyalni, így az csak azokkal az esetekkel foglalkozik, amelyek az uniós posting hatálya alá tartoznak, és amelyekre az uniós társadalombiztosítási szabályokat kell alkalmazni – lévén ezek fordulnak elő a mindennapokban leggyakrabban.

Bérszámfejtés a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 295 844 6

Kiadványunk célja, hogy tematikusan mutassa be azokat az akár tucatnyi jogszabályokban megtalálható, egymással összhangban alkalmazandó szabályokat, amelyet ismeretében a munkáltató a munkaviszony létesítése és tartama alatt a jogszerű foglalkoztatás és munkabérfizetés feltételeinek eleget tehet.

A kiadvány jelen bővített kiadása ezek mellett a mindennapokban egyre gyakrabban előforduló kérdésekre, a külföldön történő foglalkoztatással, illetve külföldi munkavállaló hazai foglalkoztatására is kitér, bemutatva a harmadik országok állampolgárainak foglalkoztatására vonatkozó, valamint az európai unión belüli, határon átnyúló foglalkoztatás során alkalmazandó munkajogi, társadalombiztosítási és adózási szabályokat. A kötet gyakorlati szempontból közelíti meg a bérszámfejtést érintő munkáltatói kötelezettségeket, a munkaviszony bejelentésétől kezdődően, a munkaidő minősítésén és a munkabér elszámolásán túl egészen a munkáltatói és a munkavállalói adó- és járulékkedvezményekig.

Ismerteti azokat az alapvető szabályokat, amelyek mentén az adminisztratív (bejelentési, bevallási) kötelezettségek, valamint a munkavállalók számára kiemelten fontos munkabérfizetési, a határon átnyúló foglalkoztatás esetén az alkalmazandó külföldi szabályok megismerhetők. A jogszabályi rendelkezések ismertetése mellett kiemelt szerepet kapnak a mindennapi élethelyzetekből származó esetek, amelyek konkrét, számszerű példán keresztül mutatják be az egyes jogintézményeket.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kovacs-takacs-berszamfejtes-a-gyakorlatban-2018//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave