Farkas Alexandra

A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása

Harmadik, átdolgozott kiadás


Az alkalmazandó napi árfolyam

Az Áfa tv. 80. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy – az Áfa tv. 58. §-a alá tartozó ügyletek esetét kivéve – a devizás számla kapcsán keletkező fizetendő adót az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes árfolyammal kell megállapítani. Az Áfa tv. 58. §-a alá tartozó ügyletek során azonban a számla kiállításának napján érvényes árfolyamot kell használni (2016. január 1-jétől továbbra is, függetlenül attól, hogy az Áfa tv. 58. §-ának szabálya a jelzett időponttól kezdődően megváltozott).

A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 295 836 1

Jelen kiadványunk „A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása” korábbi kiadvány átdolgozott, a korábbi kiadástól eltelt időben hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekkel frissített változata.

A kiadvány a külföldi vonatkozású ügyleteknek az általános forgalmi adó rendszerében történő kezelését tárgyalja, részletesen kitérve mind a közösségi, mind pedig a harmadik országbeli termékügyletek és szolgáltatások áfa-rendszerbeli kezelésére.

A kiadvány a releváns jogszabályi rendelkezések ismertetésén és magyarázatán túl számos gyakorlati példát is tartalmaz, segítve a jogalkalmazókat a sokszor bonyolultnak tűnő számlázási kérdések mindennapi megoldásában. A kiadványban ismertetésre kerülnek különösen a közösségi termékbeszerzések és termékértékesítések, valamint a harmadik ország felé irányuló termékexport, illetve az onnan érkező termékimport részletes áfa szabályai, valamint a külföldi vonatkozású szolgáltatásokra vonatkozó áfa rendelkezések (legyen az közösségi, vagy harmadik országbeli ügylet).

Ezen túl a kiadványunk részletesen kitér a devizás számlák áfa kezelésére, az árfolyam alkalmazás áfa-rendszerbeli szabályozására is, szintén számos gyakorlati példával illusztrálva ezek mindennapi kezelését.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-kozossegi-es-egyeb-kulfoldi-ugyletek-afaja-es-szamlazasa-2018//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave