Farkas Alexandra

A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása

Harmadik, átdolgozott kiadás


Nem áfaalany megrendelőnek teljesített fuvarozás

A teherfuvarozás kapcsán az Áfa tv. az 1.2.1. pontban ismertetett főszabálytól eltérő különös szabályt csak a nem adóalany megrendelőkre tartalmaz, amennyiben ugyanis a teherfuvarozás megrendelője nem adóalany személy, szervezet, akkor az lesz a döntő, hogy belföldi, vagy harmadik országba irányuló/onnan érkező, vagy közösségi fuvarozásról van szó. A nem adóalany megrendelők esetén ugyanis a belföldi és a harmadik országba irányuló/onnan érkező fuvarozási szolgáltatások teljesítési helye a megtett útvonal, amennyiben azonban a nem áfaalany megrendelő közösségi teherfuvarozást vesz igénybe, akkor a teljesítési hely az indulás helye lesz.

A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 295 836 1

Jelen kiadványunk „A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása” korábbi kiadvány átdolgozott, a korábbi kiadástól eltelt időben hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekkel frissített változata.

A kiadvány a külföldi vonatkozású ügyleteknek az általános forgalmi adó rendszerében történő kezelését tárgyalja, részletesen kitérve mind a közösségi, mind pedig a harmadik országbeli termékügyletek és szolgáltatások áfa-rendszerbeli kezelésére.

A kiadvány a releváns jogszabályi rendelkezések ismertetésén és magyarázatán túl számos gyakorlati példát is tartalmaz, segítve a jogalkalmazókat a sokszor bonyolultnak tűnő számlázási kérdések mindennapi megoldásában. A kiadványban ismertetésre kerülnek különösen a közösségi termékbeszerzések és termékértékesítések, valamint a harmadik ország felé irányuló termékexport, illetve az onnan érkező termékimport részletes áfa szabályai, valamint a külföldi vonatkozású szolgáltatásokra vonatkozó áfa rendelkezések (legyen az közösségi, vagy harmadik országbeli ügylet).

Ezen túl a kiadványunk részletesen kitér a devizás számlák áfa kezelésére, az árfolyam alkalmazás áfa-rendszerbeli szabályozására is, szintén számos gyakorlati példával illusztrálva ezek mindennapi kezelését.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-kozossegi-es-egyeb-kulfoldi-ugyletek-afaja-es-szamlazasa-2018//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave