Mészáros Ernő

A környezettudomány alapjai


A kén légköri körforgalma

Az emberi tevékenység miatt felszabaduló kén gyakorlatilag teljes mértékben a légkörbe jut, csaknem egészében kén-dioxid formában. A közvetlenül kibocsátott szulfát hányadát a teljes SO2 emisszió 1–2%-ára becsülik (Warneck, 1999). A kén-dioxid-molekulák egy része a levegőből közvetlenül a felszínre jut (száraz ülepedés), másik része az oxidatív levegőben szulfáttá alakul. A levegőben a kén-dioxidot az OHgyökök, a felhővízben a szintén elnyelt H2O2-molekulák oxidálják. Mint az 5.12. ábra mutatja, a 75 Tg/év antropogén SO2-S kibocsátásból évente 41 Tg szulfát (kénben kifejezve) keletkezik.1 A biológiai eredetű DMS-ből származó szulfát-kén tömege ezzel szemben csak 20 Tg. Azt a következtetést vonhatjuk le tehát, hogy globális léptékben a biológiai eredetű szulfátnál évente kétszer több antropogén szulfát keletkezik. Az óceáni bioszférából származó DMS sorsa kémiai szempontból meglehetősen bonyolult. A légkörbe bocsátott mennyiségének mintegy fele metánszulfosavvá, másik fele közvetlenül szulfáttá, illetve kén-dioxiddá oxidálódik.

A környezettudomány alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 549 1

A környezettudomány az emberi tevékenység és a környezet kapcsolatának, általában a környezeti törvények megismerésének tudománya. Alapvető feladata az életet befolyásoló külső tényezők változásainak nyomon követése, ezek gazdasági és szociális következményeinek feltárása, az emberi tevékenység és a környezetet ért emberi hatások összekapcsolása megfigyelések, illetve matematikai modellek segítségével. Jelen kötet célja a földi környezet kialakulásának és jelenlegi állapotának leírása, az ember és környezete kapcsolatának természettudományos tárgyalása. Ennek megfelelően ismerteti a környezeti változások rövid történetét, röviden vázolja a légköri és a szárazföldi környezetre vonatkozó ismereteket, valamint az óceánok geológiai, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait. Végül tárgyalja a különböző környezeti tartományok kölcsönhatásait, a legfontosabb földi elemek és vegyületek biogeokémiai körforgalmát. A könyv elsősorban a környezettudomány hazai kutatását és oktatását kívánja elősegíteni, de ajánlható minden érdeklődőnek, aki környezetünk problémáit tudományos elmélyültséggel kívánja megismerni.

Hivatkozás: https://mersz.hu/meszaros-a-kornyezettudomany-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave