MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Jámbor Attila, Mizik Tamás (szerk.)

Bevezetés a Közös Agrárpolitikába


Rövidítések jegyzéke

Rövidítés
Megnevezés
ACP
Afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (African, Caribbean, Pacific)
ACRE
Átlagos Árbevétel Biztosítási Program (Average Crop Revenue Election)
AMS
Aggregált támogatási mérték (Aggregate Measurement of Support)
ÁNT
Átmeneti nemzeti támogatások
ARP
Földtartalék Program (Acreage Reserve Program)
AVOP
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
BPS
Alaptámogatási rendszer (Basic Payment Scheme)
BSE
Kergemarha-kór (Bovine Spongiform Encephalopathy)
BTSF
Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért (Better Training for Safer Food)
CCC
Termék Hitel Ügynökség (Commodity Credit Corporation)
CCP
Anticiklikus Kifizetések (Counter-Cyclical Payments)
COMAGRI
Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottság (Committee on Agriculture and Rural Development)
CRP
Környezetvédelmi Földtartalék Program (Conservation Reserve Program)
DIT-ÚMVP
Darányi Ignác Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
DRP
Elemi Károk Veszteségtérítése (Disaster Relief Payment)
EB (EC)
Európai Bizottság (European Commission)
ECU
Európai Valutaegység (European Currency Unit)
EFSA
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (European Food Safety Authority)
EGSZB
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (European Economic and Social Committee)
EIP
Európai Innovációs Partnerség (European Innovation Partnership)
EiT
Európai Tanács
ÉME (AWU)
Éves munkaerőegység (Annual Work Unit)
EMGA
Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
EMOGA
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
EMVA
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
EP
Európai Parlament (European Parliament)
ERFA
Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESZA
Európai Szociális Alap
ESZAK
Európai Szén- és Acélközösség
ETHA
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
FACTA
USA 1990. évi mezőgazdasági törvénye (Food, Agriculture, Conservation and Trade Act)
FAIR Act
USA 1996. évi mezőgazdasági törvénye (Federal Agriculture Improvement and Reform Act)
FAO
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet (Food and Agriculture Organization)
FCEA
USA 2008. évi mezőgazdasági törvénye (Food, Conservation, and Energy Act)
FSA
USA 1985. évi mezőgazdasági törvénye (Food Safety Act)
GATT
Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (General Agreement on Tariffs and Trade)
GNP
Bruttó nemzeti termék (Gross National Product)
GOFR
Gabonafélék, olajos-, fehérje- és rostnövények
HACS
Helyi Akciócsoport
HKT (TSG)
Hagyományos különleges termék (Traditional Specialities Guaranteed)
HMKÁ (GAEC)
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (Good Agricultural and Environmental Conditions)
ISPA
Előcsatlakozási Alap (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)
JFGK (SMR)
Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (Statutory Management Requirements)
KAP (CAP)
Közös Agrárpolitika (Common Agricultural Policy)
KAT (LFA)
Kedvezőtlen adottságú területek (Less Favoured Areas)
KPSZ (CMO)
Közös Piaci Szervezet (Common Market Organisation)
KSK
Közös Stratégiai Keretrendszer
KTK
Közösségi Támogatási Keret
LAU
Helyi adminisztratív egységek (Local Administrative Units)
LDC
Legfejletlenebb országok (Least-Developed Country)
LEADER
Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale)
MAGOSZ
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
Mercosur
Dél-amerikai Közös Piac (Mercado Común del Sur)
MFF
Többéves pénzügyi keret (Multiannual Financial Framework)
MFN
Legnagyobb kedvezményes elbánás (Most-Favoured-Nation)
MLAP
Piaci veszteségtérítési támogatás (Market Loss Assistance Payment)
MNVH
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
MOSZ
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége
MTÉT
Magas természeti értékű terület
MVH
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
NAIK
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
NAK
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (röviden: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
NAKVI
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
NAMA
Nem mezőgazdasági piacokhoz való hozzáférés (Non-Agricultural Market Access)
NÉBIH
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
NFT
Nemzeti Fejlesztési Terv
NTBs
Nem vámjellegű korlátozások (Non-Tariff Barriers)
NUTS
Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)
NVT
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
OECD
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Cooperation and Development)
OEM (PDO)
Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (Protected Designation of Origin)
OFJ (PGI)
Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (Protected Geographical Indication)
OPEC
Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete (Organization of the Petroleum Exporting Countries)
ORD
Saját forrásokról szóló határozatok (Own Resources Decisions)
PFC
Rugalmas termelési szerződés (Production Flexibility Contract)
PHARE
Lengyelország–Magyarország gazdasági szerkezetátalakítási segélyprogram (Pologne, Hongrie Aide à la Reconstruction économique)
PSE
Becsült termelői támogatás (Producer Support Estimate)
RASFF
Élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsriasztási rendszer (Rapid Alert System for Food and Feed)
SAPARD
Különleges Előcsatlakozási Program a Mezőgazdaság és a Vidék Fejlesztésére (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
SAPS
Egyszerűsített területi alapú kifizetés (Single Area Payment Scheme)
SCA
Mezőgazdasági Különbizottság (Special Committee on Agriculture)
SPS (KAP)
Egységes farmtámogatás (Single Payment Scheme)
SPS (WTO)
Egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések (Sanitary and Phytosanitary Measures)
TÉSZ
Termelői értékesítő szervezet
TRIPS
Szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásai (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
URAA
Uruguayi forduló mezőgazdasági megállapodása (Uruguay Round Agreement on Agriculture)
VAT
Hozzáadott értékadó (Value Added Tax)
WTO
Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization)

Bevezetés a Közös Agrárpolitikába

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 786 9

A könyv közérthetően, számos érdekességgel kiegészítve mutatja be a Közös Agrárpolitika múltját, ad áttekintést a jelenéről, és ismerteti a jövőjével kapcsolatos elképzeléseket anélkül, hogy túlságosan elmerülne a részletekben. Kiváló összefoglaló munka, ami a magyar piacon a témában unikumnak számít.

Dr. Csáki Csaba

akadémikus

Az Európai Unió napjainkban is folyamatosan tartó fejlődése szüntelen változásokat eredményez a Közös Agrárpolitika szabályozási és működési keretrendszerében. A magyar mezőgazdaság számára oly kulcsfontosságú területen zajló átalakulási folyamatokra tekintettel a kiadvány meghatározó lehet azok számára, akik ismereteket kívánnak szerezni e komplex európai szakpolitika és annak hazai működésének legfontosabb kérdéseiről. Ezért ajánlom e könyvet minden a témával foglalkozó oktató, hallgató, mezőgazdasági termelő és a téma iránt érdeklődő figyelmébe.

Dr. Feldman Zsolt

helyettes államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium

EU-tagként hazánk mezőgazdasága egy nagy, de versengő piac része, amely óriási lehetőségeket kínál. Ugyanakkor a gazdálkodóknak kiéleződött versenyhelyzettel kell megbirkózniuk. A szerzők a kötet elkészítése során a Közös Agrárpolitika objektív bemutatására törekedtek. A könyv igyekszik megteremteni annak a lehetőségét, hogy az olvasó szakmai meggyőződése alapján, a maga területén vonjon le következtetéseket. Ajánlom mindazoknak figyelmébe, akik élni akarnak ezzel a lehetőséggel.

Dr. Kapronczai István

Főigazgató, Agrárgazdasági Kutató Intézet

Hivatkozás: https://mersz.hu/jambor-mizik-bevezetes-a-kozos-agrarpolitikaba//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave