MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Huerta de Soto Jesús

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok


A letéti szerződés

Míg a kölcsönszerződések (commodatum és mutuum) a dologhoz való hozzáférés lehetőségének átruházásával járnak, amely lehetőség a meghatározott időtartam fennállása alatt a kölcsönadóról a kölcsönvevőre száll át, addig egy másik szerződéstípus, a letéti szerződés a hozzáférés lehetőségének átruházását kizárja. Valójában a letéti szerződés (latinul depositum) egy jóhiszeműen kötött szerződés, amellyel az egyik fél – a letevő – egy ingó dolgot bíz a másik félre – a letéteményesre – azzal, hogy azt őrizze, védje és kérésére bármely időpontban visszaszolgáltassa. Következésképpen a letét mindig a letevő érdekeinek folyamatos szem előtt tartásával valósítandó meg. Alapvető célja a dolog megőrzése, illetve megóvása, és magában foglalja, hogy a szerződés tartama alatt a dologhoz való teljes hozzáférés lehetősége a letevő javára áll fenn, aki bármikor jogosult a dolog visszaadását követelni. A letevő kötelezettsége a letéteményes letéttel összefüggésben felmerült költségeinek megtérítése – amennyiben a felek megállapodtak ilyen ellentételezésben. A költségekre vonatkozó megállapodás hiányában a letét ingyenes. A letéteményes kötelezettsége a dolog legnagyobb fokú – a jó családapára jellemző – gondossággal történő megőrzése és védelme, továbbá annak a letevő kérésére történő azonnali visszaszolgáltatása. Nyilvánvaló, hogy amíg minden kölcsönnek meghatározott időtartama van, aminek fennállása alatt a dologhoz való hozzáférés lehetősége átszáll a kölcsönvevőre, a letét esetében ez nem áll fent a letéteményesre. Annál is inkább, mivel a letét minden esetben a letevő rendelkezésére áll, és azon nyomban megszűnik, amint a letevő a dolog visszaadását követeli a letéteményestől.

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 795 1

Jelen gazdasági és politikai környezetben nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb e könyv elemzése, ami a válság és a reformok okait firtatja, és ami az említett okok jövőbeli, előre megjósolható ismételt felmerülésének elkerülése érdekében a jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre alkalmazandó.

Dióhéjban fogalmazva: a jelen írás születésével egy időben a könyvet már 13 különböző nyelvre fordították le, és tíz különböző országban jelentették meg.

Mindenesetre attól függetlenül, hogy a jövőben a pozitív előjelek beigazolódnak-e, vagy erőfeszítéseinket siker koronázza-e vagy sem, a mi egyetemi hallgatókként és gazdasági teoretikusokként vállalt elidegeníthetetlen felelősségünk az, hogy minden erőnket a kutatásra és a tudományos igazság keresésére összpontosítsuk, és így az eljövendő generációkra olyan ismeret- és alapelvgyűjteményt hagyhassunk örökül, amely lehetővé teszi számukra az emberiség és a civilizáció korlátok és gátló körülmények nélküli előrejuttatását.

Jesús Huerta de Soto a Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok művének első spanyol, valamint angol kiadásait követően jelen kötetben, figyelembe véve a 2007-es gazdasági válságot követő folyamatokat, nemcsak Spanyolország, hanem az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unió tagjai helyzetét vizsgálja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/de-soto-penz-banki-hitel-es-gazdasagi-ciklusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave