Dobák Miklós, Antal Zsuzsa

Vezetés és szervezés

Szervezetek kialakítása és működtetése


Fogalmak

Magyar
Angol
Német
Alkalmazkodó hatáskörök
Flexible authority
flexible Kompetenzen
Dimenzió
Dimension
Dimension
Együttműködés
Co-operation
Kooperation / Zusammenarbeit
Intézményesített konfliktusok
Institutionalized conflicts
institutionalisierte Konflikte
Kompromisszum
Compromise
Ausgleichung / Kompromiss
Konfliktus
Conflict
Konflikt
Makromátrix-szervezet
Macro-matrix organization
Makromatrix-Organization
Mátrixegység
Matrix unit
Matrixeinheit
Mátrixszervezet
Matrix organization
Matrixorganisation
Mátrixvezető
Matrix manager
Matrixmanager
Metszéspont
Cross point
Schnittstelle
Mikromátrix-szervezet
Micromatrix organization
Mikromatrix-Organisation
Tenzorszervezet
Tensor organization
Tensor-Organisation

Vezetés és szervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 826 2

GONDOLKOZOTT MÁR AZON, HOGY…

- mi a vezető feladata?

- miért készítenek stratégiát a vállalatok?

- miért létezik sokféle szervezeti modell?

- miként lehet motiválni másokat?

- hogyan kontrollálhatja a vezető a kitűzött célok elérését?

- miért lehetnek sikeresek a szervezetek akkor is, ha egészen eltérő módon szervezik meg a munkát, és vezetőik is egészen más személyiséggel bírnak?

Ilyen és ehhez hasonló, egészen mindennapi kérdésekre ad választ könyvünk, amelynek fókuszában a vezető és a szervezet áll. A könyvben a vezető stratégiaalkotási, szervezési, személyes vezetési (leadership-) és kontrolltevékenységéhez kapcsolódó ismereteket vesszük sorra. E vezetési funkciók közül kiemelten foglalkozunk a szervezéssel, illetve a szervezeti struktúrákkal. Illusztratív felvezető esetek, háttéranyagok, ellenőrző kérdések, különböző alkalommal (képzéseken, tréningeken, versenyeken stb.) feldolgozható esettanulmányok, szituációs játékok, szószedet, a szakkifejezések angol és német fordításai segítik a könyv felsőoktatásban történő felhasználását, de a bőséges tudásanyagot haszonnal forgathatják üzleti és közszolgálati szervezetek vezetői is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobak-antal-vezetes-es-szervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave