Dobák Miklós, Antal Zsuzsa

Vezetés és szervezés

Szervezetek kialakítása és működtetése


Fogalmak

Magyar
Angol
Német
Belső vevők
Internal customers
interne Kunden
Felhatalmazás
Empowerment
Ermächtigung
Folyamatelemzés
Process analysis
Ablauf-Analyse
Folyamatfelelős
Process owner
Prozessinhaber
Folyamatoptimalizálás
Continuous process improvement (CPI)
kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Folyamatszabályozás
Process regulation
Prozess-Regelung
Folyamatszervezés
Process organization
Prozess-Organisation
Folyamatteam
Process team
Prozess-Team
Folyamattervezés
Process design
Prozessplanung
Folyamat-újraszervezés
Business process reengineering (BPR)
Prozessneugestaltung / Neugestaltung von Geschäftsprozessen
Inkrementális átalakítás
Incremental changes
inkrementale Veränderungen
Kulcsfolyamatok
Key/Primary processes
Schlüsselprozesse
Külső vevők
(External) customers
externe Kunden
Munkakörök összevonása
Unification of jobs
Zusammenziehen von Arbeitskreisen
Operatív folyamatok
Operative processes
operative Prozesse
Radikális átalakítás
Radical redesign
radikale Reorganisation
Támogatófolyamatok
Support/Secondary processes
Sekundärprozesse
Vezetési folyamatok
Management processes
Führungsprozesse

Vezetés és szervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 826 2

GONDOLKOZOTT MÁR AZON, HOGY…

- mi a vezető feladata?

- miért készítenek stratégiát a vállalatok?

- miért létezik sokféle szervezeti modell?

- miként lehet motiválni másokat?

- hogyan kontrollálhatja a vezető a kitűzött célok elérését?

- miért lehetnek sikeresek a szervezetek akkor is, ha egészen eltérő módon szervezik meg a munkát, és vezetőik is egészen más személyiséggel bírnak?

Ilyen és ehhez hasonló, egészen mindennapi kérdésekre ad választ könyvünk, amelynek fókuszában a vezető és a szervezet áll. A könyvben a vezető stratégiaalkotási, szervezési, személyes vezetési (leadership-) és kontrolltevékenységéhez kapcsolódó ismereteket vesszük sorra. E vezetési funkciók közül kiemelten foglalkozunk a szervezéssel, illetve a szervezeti struktúrákkal. Illusztratív felvezető esetek, háttéranyagok, ellenőrző kérdések, különböző alkalommal (képzéseken, tréningeken, versenyeken stb.) feldolgozható esettanulmányok, szituációs játékok, szószedet, a szakkifejezések angol és német fordításai segítik a könyv felsőoktatásban történő felhasználását, de a bőséges tudásanyagot haszonnal forgathatják üzleti és közszolgálati szervezetek vezetői is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobak-antal-vezetes-es-szervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave