Dobák Miklós, Antal Zsuzsa

Vezetés és szervezés

Szervezetek kialakítása és működtetése


A munkaszervezés, feladattervezés célja

A vezető szervezői munkájának részeként eddig a szervezettervezés, majd a folyamatszervezés célját és feladatait mutattuk be. Mindkét szervezési feladat részeként utaltunk arra, hogy a megvalósítás, a működőképesség megkívánja azt is, hogy az egyes munkatársak konkrét feladatai is meghatározásra kerüljenek. A munkaszervezés tehát az a legutolsó szint, ahol a legelemibb, munkatársi szintű feladatelhatárolás, -meghatározás történik, vagyis a szervezeti felépítés és folyamatok egyéni munkakörökre történő leképezése. Ennek dokumentuma: a munkaköri leírás. (A munkaszervezés technológiájáról, továbbá a munkahelyek kialakításának feladatairól, módszereiről e tárgy keretében nem szólunk.)

Vezetés és szervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 826 2

GONDOLKOZOTT MÁR AZON, HOGY…

- mi a vezető feladata?

- miért készítenek stratégiát a vállalatok?

- miért létezik sokféle szervezeti modell?

- miként lehet motiválni másokat?

- hogyan kontrollálhatja a vezető a kitűzött célok elérését?

- miért lehetnek sikeresek a szervezetek akkor is, ha egészen eltérő módon szervezik meg a munkát, és vezetőik is egészen más személyiséggel bírnak?

Ilyen és ehhez hasonló, egészen mindennapi kérdésekre ad választ könyvünk, amelynek fókuszában a vezető és a szervezet áll. A könyvben a vezető stratégiaalkotási, szervezési, személyes vezetési (leadership-) és kontrolltevékenységéhez kapcsolódó ismereteket vesszük sorra. E vezetési funkciók közül kiemelten foglalkozunk a szervezéssel, illetve a szervezeti struktúrákkal. Illusztratív felvezető esetek, háttéranyagok, ellenőrző kérdések, különböző alkalommal (képzéseken, tréningeken, versenyeken stb.) feldolgozható esettanulmányok, szituációs játékok, szószedet, a szakkifejezések angol és német fordításai segítik a könyv felsőoktatásban történő felhasználását, de a bőséges tudásanyagot haszonnal forgathatják üzleti és közszolgálati szervezetek vezetői is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobak-antal-vezetes-es-szervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave