Szanyi Miklós (szerk.)

Válság és megújulás

Múlt, jelen és jövő a világgazdaságban


A „kapitalizmus sokfélesége” irodalmának kialakulása

A különféle tőkés gazdaságok összehasonlító elemzése nem új keletű, hiszen például már Friedrich List is a modellszerű eltérésekkel indokolta a brit és a német fejlődés törvényszerű különbözőségét, és érvelt a fejlesztő állam aktív szerepvállalása mellett. A modellszerű összehasonlítások többsége arra törekedett, hogy összegyűjtse az idealizált (az angol nyelvű irodalomban többnyire az angolszász vagy a kontinentális) modelltől való eltéréseket. A zömmel fejlődő (feltörekvő) országokban végzett elemzések általában az ideális típusok felé történő elmozdulást igyekeztek elősegíteni. 2000 után az összehasonlító elemzések új lendületet kaptak. Megszületett a „kapitalizmus sokfélesége” (varieties of capitalism – VoC) irodalmának két alapvető írása (Hall–Soskiece, 2001; Amable, 2003). E két munka, valamint a rájuk reflektáló további művek (például Sapir, 2006; King, 2007) a kiindulást képező két alapmodell mellett további modellek sajátosságait írták le.161 Vagyis a kutatások egyik iránya a kapitalista modellek főleg kvalitatív leírásának finomítását célozta. A két említett modell mellett megszületett az európai északi modell és a mediterrán modell, illetve leírták az ázsiai modell sajátosságait is. A másik kutatási irány az átalakuló országokat igyekezett elhelyezni, besorolni a létező kapitalista modellek rendszerébe.

Válság és megújulás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 852 1

Ebben a jubileumi kötetben máig tartó időutazásra teszünk kísérletet. A világgazdaság néhány kiválasztott területének kutatási eredményeit követjük nyomon az 1970-es és 1980-as évektől napjainkig. A kötetben szereplő nyolc tanulmány egy-egy korabeli kutatási jelentés rövid bemutatásával indul, kiemeli ezeknek az elemzéseknek a mai napig helytálló megállapításait, értékeit. Ezt követően ugyanannak a témának egy mai viszonyokra vonatkozó elemzése következik, amely arra is törekszik, hogy bemutassa a mai folyamatok és a megelőző évtizedek jelenségei közötti összefüggéseket. Ezzel a módszerrel konkrét példákon keresztül tudjuk bemutatni egyrészt a világgazdasági folyamatokban megfigyelhető hosszabb távú tendenciák érvényesülését, másrészt azt is, hogy ezek feltárásában, a folyamatok jövőbeli várható továbbfejlődésének előrejelzésében a VKI kutatói milyen eredményeket tudtak elérni.

A kötetben helyet kapott tanulmányok nyolc témakörhöz kapcsolódnak. Az első blokkban a globalizáció folyamatai által megváltozó világgazdaság átfogó kérdései, problémái, a világgazdasági válságok, a centrum és periféria viszonya, a globalizálódó vállalati működés kérdései kaptak helyet. A második rész a világgazdasági kihívásokra adott különböző szintű gazdaságpolitikai válaszokkal foglalkozik. Miként lehet sikeresen alkalmazkodni, integrálódni a globális világgazdaságba? A globalizációval párhuzamosan kibontakozó regionalizáció, a sikeres világgazdasági integrációt elősegítő állami szerepvállalás, a mezőgazdaság problémái kapnak itt helyet. Egy fejezet pedig Közép- és Kelet-Európa rendszerváltás utáni gazdasági és társadalmi fejlődésének modellszerű sajátosságait tárja fel. A tárgyalt, aktuális világgazdasági kérdések a szakmai közvélemény érdeklődésére tart számot, de emellett a világgazdaság és a nemzetközi gazdaság témáinak mesterszintű oktatásához is hasznos tudásanyagot nyújt.

A Szerkesztő

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-valsag-es-megujulas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave