Szanyi Miklós (szerk.)

Válság és megújulás

Múlt, jelen és jövő a világgazdaságban


A magyar mezőgazdaság a változó világgazdasági környezetben

A rendkívül kedvező természeti (talaj, napfény, hő- és csapadékmennyiség) adottságok, a modern technológiát alkalmazó nagyüzemi termelési struktúra, a stabilan megszervezett vertikális integráció és nem utolsósorban a magasan képzett humántőke bázisán 1960–1990 között a magyar mezőgazdaság jelentős, sőt, egyes részterületeken világszínvonalú eredményeket ért el a termelésnek úgy a mennyiségi, mint a minőségi mutatóiban.188 Az átlagosan több ezer hektáron gazdálkodó termelőszövetkezetek és állami gazdaságok – a hozzájuk kapcsolódó több százezer háztáji gazdasággal együttműködve – az 1980-as években az alapvető termékekből a hazai szükségleteknek általában 1,5-2,5-szeresét (pl. zöldség-gyümölcs, hús, bor), esetenként pedig 4-5-szörösét (pl. növényi olaj, birkahús) állították elő. Politikai nyomásra – a modernizálódó mezőgazdaságban fölöslegessé váló munkaerő vidéken tartása érdekében – a termelőegységek kiegészítő tevékenységeket is folytattak az ipar és a tercier szektor különböző területein. Magyarországon már jóval EU-tagságunk előtt megvalósult a „multifunkcionális mezőgazdaság”. Tény, hogy az 1980-as évek első harmadától – különböző, jelen tanulmányban terjedelmi korlátok miatt ki nem fejtett okokból – az addigi töretlen fejlődést stagnálás, egyes években visszaesés váltotta föl. A beruházások színvonala visszaesett, az ágazatból megindult a tőkekivonás. Ennek ellenére a rendszerváltás előtti években a magyar élelmiszer-vertikum eredményességét és hatékonyságát tekintve még kimagaslott a vele egysorú országok hasonló ágazatai közül.

Válság és megújulás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 852 1

Ebben a jubileumi kötetben máig tartó időutazásra teszünk kísérletet. A világgazdaság néhány kiválasztott területének kutatási eredményeit követjük nyomon az 1970-es és 1980-as évektől napjainkig. A kötetben szereplő nyolc tanulmány egy-egy korabeli kutatási jelentés rövid bemutatásával indul, kiemeli ezeknek az elemzéseknek a mai napig helytálló megállapításait, értékeit. Ezt követően ugyanannak a témának egy mai viszonyokra vonatkozó elemzése következik, amely arra is törekszik, hogy bemutassa a mai folyamatok és a megelőző évtizedek jelenségei közötti összefüggéseket. Ezzel a módszerrel konkrét példákon keresztül tudjuk bemutatni egyrészt a világgazdasági folyamatokban megfigyelhető hosszabb távú tendenciák érvényesülését, másrészt azt is, hogy ezek feltárásában, a folyamatok jövőbeli várható továbbfejlődésének előrejelzésében a VKI kutatói milyen eredményeket tudtak elérni.

A kötetben helyet kapott tanulmányok nyolc témakörhöz kapcsolódnak. Az első blokkban a globalizáció folyamatai által megváltozó világgazdaság átfogó kérdései, problémái, a világgazdasági válságok, a centrum és periféria viszonya, a globalizálódó vállalati működés kérdései kaptak helyet. A második rész a világgazdasági kihívásokra adott különböző szintű gazdaságpolitikai válaszokkal foglalkozik. Miként lehet sikeresen alkalmazkodni, integrálódni a globális világgazdaságba? A globalizációval párhuzamosan kibontakozó regionalizáció, a sikeres világgazdasági integrációt elősegítő állami szerepvállalás, a mezőgazdaság problémái kapnak itt helyet. Egy fejezet pedig Közép- és Kelet-Európa rendszerváltás utáni gazdasági és társadalmi fejlődésének modellszerű sajátosságait tárja fel. A tárgyalt, aktuális világgazdasági kérdések a szakmai közvélemény érdeklődésére tart számot, de emellett a világgazdaság és a nemzetközi gazdaság témáinak mesterszintű oktatásához is hasznos tudásanyagot nyújt.

A Szerkesztő

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-valsag-es-megujulas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave