Borgulya Istvánné Vető Ágnes Ágota, Somogyvári Márta

Kommunikáció az üzleti világban


Az Osgood–Schramm elmélet

A kommunikációban részt vevő két oldal a kommunikátor oldala és a befogadó oldala, akik között kódolt jelsorozatok cseréje történik meg. Ezek a jelsorozatok üzeneteket közvetítenek. A folyamatot kommunikációs aktusnak nevezzük. Az, hogy ki indítja a kommunikációt, meghatározza azt is, hogy ki kezdi a kódolást, és ki lesz a befogadó, aki valamiféleképpen reagál az üzenetekre. A kódolás a kódrendszerek kiválasztását és a konkrét üzenetek kódolását jelenti. A befogadó reakcióját alapvetően meghatározza az általa alkalmazott dekódolási módszer. Elképzelhető, hogy egy adott kommunikációs aktus során a kommunikátor és a befogadó két különböző kódrendszert választ ki. A kommunikátor számára az elmondott mondatok jelentése fontos, míg a befogadó a kommunikáció nem verbális elemeire, a kommunikátor arcjátékára, gesztusaira figyel. A visszacsatolás lehet egy újabb, akár később bekövetkező kommunikációs aktus, a befogadó viselkedésének megváltozása vagy valamilyen cselekvés. A kommunikátor ezt a reakciót megpróbálja valamilyen kódrendszerben értelmezni, s ez a dekódolás természetesen visszahat mind az üzenetre, mind annak kódolására.

Kommunikáció az üzleti világban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 857 6

„Kommunikáció?! Na, köszönöm. Divattéma. Blöff. Ki ne tudna kommunikálni? Már a kisgyerek megtanul beszélni, kifejezi érzéseit, keresztülviszi akaratát. Minek ezzel felnőttként foglalkozni?”

„Felkészült szakember vagyok. Tudom, mit akarok. Tudom, hogy jó az elképzelésem, nyerő az ötletem. Miért maradtam ma megint alul a vitában? Miért nem az én javaslatomat fogadták el a munkatársaim? Ezerszer jobb az én megoldásom, mint az, amely végül befutó lett. Miért nem látták ezt át? Mit csinálok rosszul?”

Ugye ismerősek ezek a gondolatok?

A vállalatok, az üzlet világában nem könnyű eredményesen, sikeresen és különösen nem hatékonyan és etikusan kommunikálni. A nehézségek okainak megértésében, a zavarok kiküszöbölésében ad segítséget ez a könyv mindazoknak, akik gazdasági pályára készülnek vagy már vállalatnál dolgoznak és fejleszteni kívánják vezetői és kommunikációs képességüket.

Hivatkozás: https://mersz.hu/borgulya-somogyvari-kommunikacio-az-uzleti-vilagban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave