Borgulya Istvánné Vető Ágnes Ágota, Somogyvári Márta

Kommunikáció az üzleti világban


Összefoglalás

A különböző transzmissziós kommunikációelméleteket az üzleti kommunikáció különböző területein lehet sikerrel alkalmazni. A Shannon–Weaver elméletet azért nehéz a humán kommunikációra alkalmazni, mert hiányzik belőle a folyamatos visszacsatolás, viszont nagyon jól felhasználható a vállalatok közötti kommunikáció bemutatására. Berlo elmélete nagyon jó módszertani keretet nyújt egy adott csoport vagy egy adott kultúrához tartozó partnerek verbális kommunikációjának vizsgálatára, s felhívja a figyelmet az egyes kódrendszerek közötti választás fontosságára. A Laswell-formula a tömegkommunikáció résztvevőire, folyamatára és hatására összpontosít. Maletzke már kitér arra az esetre is, amikor a kommunikátor egy intézmény tagjaként vesz részt a kommunikációban, s így nem a saját véleményét képviseli, s egyben felvázolja a tömegkommunikáció interaktív folyamatait is. A megértésen alapuló elméletek számára a legnagyobb problémát a kommunikáció sikertelensége, a különböző interpretációs lehetőségek jelentik. Az Osgood–Schramm-féle elmélet a transzmissziós elméletek fogalomrendszerét kibővíti a kommunikációs aktusban részt vevő kommunikátor és a befogadó oldala közötti folyamatos vagy diszkrét visszacsatolással is.

Kommunikáció az üzleti világban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 857 6

„Kommunikáció?! Na, köszönöm. Divattéma. Blöff. Ki ne tudna kommunikálni? Már a kisgyerek megtanul beszélni, kifejezi érzéseit, keresztülviszi akaratát. Minek ezzel felnőttként foglalkozni?”

„Felkészült szakember vagyok. Tudom, mit akarok. Tudom, hogy jó az elképzelésem, nyerő az ötletem. Miért maradtam ma megint alul a vitában? Miért nem az én javaslatomat fogadták el a munkatársaim? Ezerszer jobb az én megoldásom, mint az, amely végül befutó lett. Miért nem látták ezt át? Mit csinálok rosszul?”

Ugye ismerősek ezek a gondolatok?

A vállalatok, az üzlet világában nem könnyű eredményesen, sikeresen és különösen nem hatékonyan és etikusan kommunikálni. A nehézségek okainak megértésében, a zavarok kiküszöbölésében ad segítséget ez a könyv mindazoknak, akik gazdasági pályára készülnek vagy már vállalatnál dolgoznak és fejleszteni kívánják vezetői és kommunikációs képességüket.

Hivatkozás: https://mersz.hu/borgulya-somogyvari-kommunikacio-az-uzleti-vilagban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave