Muraközy László

A japán rejtély

Útteremtő csodák és végzetes zsákutcák


Fokozódó katonai befolyás

A válság és a nehézségek, mint a világ más helyein is, felerősítették a szélsőséges, jobboldali és nacionalista nézeteket, különösen a hadsereg és a flotta tagjai között. Ezt tovább fokozta a második, londoni tengeri leszerelési konferencia egyezménye, amely meghatározta a csendes-óceáni sorhajóflották egységarányait. Ezt Japánban sokan úgy érezték, hogy megint kiszolgáltatottá válhat az ország, fokozódott a nacionalista hangulat, amelyet az ellenzék is szított. Amikor a japán kormány a tiltakozások ellenére 1930 októberében ratifikálta az egyezményt, erőszakos megmozdulások kezdődtek, és rálőttek a miniszterelnökre. Fokozódott a titkos szerveződés a katonák és a szélsőséges civilek körében, egyre nagyobb volt a Sóva-restaurációt követelők tábora. A Sóva-restauráció célja a demokrácia felszámolása és a császár egyeduralmának visszaállítása volt, hogy az ő vezetésével Japán megint nagy és dicsőséges legyen.86 A merényletek és a kormány elleni erőszakos cselekmények jelezték, hogy a demokratikus kormányzás ideje lejáróban van, a militáns hatalomátvétel veszélye fenyegetett. Japánban a harmincas évekre jellemző kifejezés a „kormányzás politikai gyilkosságokkal” volt. Az erősödő hazai nacionalizmus, a válság, a fokozódó belpolitikai bizonytalanság a lakosság széles rétegeit fogékonnyá tette a régi dicsőség fegyverrel való visszaállítását, határozott kormányzást követelő, és a hódítások hasznát hangsúlyozó nézetekre. Az oktatási rendszer is egyre inkább nacionalista és militáns szellemben nevelte a felnövő generációkat, amelynek bizony hosszútávú hatással volt a későbbi japán közgondolkozásra is (Shogimen, 2010; Large, 1992, 56–75; Hall–Jansen–Kanai–Twitchett, 1988, 97–153; Khan, 2000).

A japán rejtély

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 000 7

Japán elmúlt két évszázados fejlődése lenyűgöző gazdasági sikerek, de ugyanakkor végzetes zsákutcák története is. Fontos elemezni, hogy ez milyen tanulságokat adhat a fejlesztő állam modelljét követő országok számára. Sok feltörekvő ország erőteljes kormányzati, központi beavatkozással igyekszik előrehaladni, ami általában a piaci mechanizmusok gyengébb működésével párosul. A fejlesztő állam eszközeinek az alkalmazása gyakran párosul autokrata politikai berendezkedéssel, amit nem is kevesen szintén a hatékonyságot fokozó mozzanatnak tekintenek. Ez vagy a demokratikus intézmény- és szokásrendszer a kulcsa a hosszú távú előrehaladásnak? Az állam és a piac milyen kombinációja lehet a fenntartható fejlődés kulcsa? Mit mondanak számunkra a japán tapasztalatok?

Nem lehet vitás, hogy a fejlesztő állam segíthette a fejlett országokhoz való felzárkózást. De mi történik ezekkel az intézményekkel, mennyire lehetnek hasznosak vagy akár gátlóak, amikor már nem az utolérés, hanem az úttörés, az útteremtés a feladat az öldöklő globális versenyben? Ebben is az autokratikus berendezkedés, valamint az erős bürokratikus irányítás és koordináció lenne az előrevivő mozzanat, szemben a piaci versennyel és innovációval? A fentiek nagyon is lényegesek az útfüggőség, útteremtés történelmi lehetőségeinek és a modellváltás nehézségeinek elemzésében. Kevés olyan ország van a világon, ahol a formális és informális intézmények sok évszázados fejlődése ennyire markáns folyamatosságot és kölcsönhatást mutat. Ennek elemzése számos, Japánon valamint Ázsián is messze túlmutató elméleti és gazdaságpolitikai tanulsággal szolgálhat számunkra.

A történelmi áttekintésen túl a legújabb évtizedek japán történései, a defláció és a stagnálás negyedszázados korszaka, a fentiek mellett azért is különösen érdekesek, mert a 2007-2009-es válság után máshol is szembesülnek a szakemberek és a gazdasági döntéshozók ezekkel a veszélyekkel. A japán tapasztalatok, az utóbbi években a közgazdasági figyelem középpontjába került Abenomics tanulságai gazdagíthatják ezzel kapcsolatos ismereteinket és tudásunkat is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-japan-rejtely//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave