MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Muraközy László

A japán rejtély

Útteremtő csodák és végzetes zsákutcák


Ázsia Angliája

Ki kell emelnünk egy fontos földrajzi jellegzetességet is, ami sok szempontból meghatározó volt a sajátos japán út történetében, az ország kultúrájának, az itt élő emberek szokásainak alakulásában. Japán sziget jellege, Angliához hasonlóan, igen lényeges mozzanatnak bizonyult. Így ugyanis elég távol volt a kontinenstől, hogy az lehetővé tegye a sajátos fejlődést, de elég közel ahhoz, hogy a külső hatások, ha megszűrve is, szükséges mértékben érvényesüljenek. Az uralkodó elit még a szélsőséges elzárkózások idején is fenntartott erősen korlátozott és ellenőrzött csatornákat a külvilággal, hogy információi legyenek az ottani történésekről és fejleményekről. Ősidők óta nagyon nagy kihívást jelentettek és jelentenek az itt lakók számára e szigetvilág természeti adottságai. Évezredeken keresztül számtalan nagyon súlyos természeti csapást kellett az itteni lakosságnak elviselnie. Földrengés, cunami, tájfun és még további megpróbáltatások folyamatosan jelen voltak és vannak. Ez is alakította a japán emberek magatartását, mentalitását, egymáshoz és a mindenkori központi akarathoz való viszonyát. Az ilyen csapásokkal egyedül még esély sincs megküzdeni, összefogásra van szükség a bajban. Másrészt igen nagy fegyelemre, önkorlátozó magatartásra van szükség az ilyen katasztrófák elviseléséhez. Emellett kevés a művelhető terület, szűkösek az ásványkincsek, mindig nagyon gondosan, takarékosan kellett bánni az erőforrásokkal. A természettel való évezredes küzdelem kivételes tűrőképességgel, alkalmazkodókészséggel vértezte fel a japánokat; kultúrájukat a fentiek alakították, formálták. A csoportizmus, a közösség érdekének az egyéni elé helyezése, a felsőbbség feltétlen tisztelete, a mérlegelés nélküli engedelmesség mind-mind segítette a sok-sok nehézség elviselését és leküzdését.

A japán rejtély

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 000 7

Japán elmúlt két évszázados fejlődése lenyűgöző gazdasági sikerek, de ugyanakkor végzetes zsákutcák története is. Fontos elemezni, hogy ez milyen tanulságokat adhat a fejlesztő állam modelljét követő országok számára. Sok feltörekvő ország erőteljes kormányzati, központi beavatkozással igyekszik előrehaladni, ami általában a piaci mechanizmusok gyengébb működésével párosul. A fejlesztő állam eszközeinek az alkalmazása gyakran párosul autokrata politikai berendezkedéssel, amit nem is kevesen szintén a hatékonyságot fokozó mozzanatnak tekintenek. Ez vagy a demokratikus intézmény- és szokásrendszer a kulcsa a hosszú távú előrehaladásnak? Az állam és a piac milyen kombinációja lehet a fenntartható fejlődés kulcsa? Mit mondanak számunkra a japán tapasztalatok?

Nem lehet vitás, hogy a fejlesztő állam segíthette a fejlett országokhoz való felzárkózást. De mi történik ezekkel az intézményekkel, mennyire lehetnek hasznosak vagy akár gátlóak, amikor már nem az utolérés, hanem az úttörés, az útteremtés a feladat az öldöklő globális versenyben? Ebben is az autokratikus berendezkedés, valamint az erős bürokratikus irányítás és koordináció lenne az előrevivő mozzanat, szemben a piaci versennyel és innovációval? A fentiek nagyon is lényegesek az útfüggőség, útteremtés történelmi lehetőségeinek és a modellváltás nehézségeinek elemzésében. Kevés olyan ország van a világon, ahol a formális és informális intézmények sok évszázados fejlődése ennyire markáns folyamatosságot és kölcsönhatást mutat. Ennek elemzése számos, Japánon valamint Ázsián is messze túlmutató elméleti és gazdaságpolitikai tanulsággal szolgálhat számunkra.

A történelmi áttekintésen túl a legújabb évtizedek japán történései, a defláció és a stagnálás negyedszázados korszaka, a fentiek mellett azért is különösen érdekesek, mert a 2007-2009-es válság után máshol is szembesülnek a szakemberek és a gazdasági döntéshozók ezekkel a veszélyekkel. A japán tapasztalatok, az utóbbi években a közgazdasági figyelem középpontjába került Abenomics tanulságai gazdagíthatják ezzel kapcsolatos ismereteinket és tudásunkat is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-japan-rejtely//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave