Veres Zoltán, Hoffmann Márta, Kozák Ákos (szerk.)

Bevezetés a piackutatásba


Etnográfia és megfigyelés

A klasszikus mélyinterjú- és csoporttechnikákkal választ kaphatunk arra, hogyan gondolkoznak, éreznek, reagálnak a fogyasztók. Arra viszont nem, hogyan viselkednek, hogyan cselekszenek, hiszen laboratóriumi körülmények között a válaszadók – sokszor racionalizált, megszűrt, normákhoz igazított – beszámolóit hallgathatjuk csak meg. Sok esetben ki kell jönni a stúdió falai közül, és a vásárlás vagy fogyasztás helyszínén kell megfigyelnünk a fogyasztókat. A megfigyeléses módszerek a kvalitatív (és kvantitatív) piackutatás méltánytalanul ritkán, és kevés szakszerűséggel használt technikái. A viselkedéstudomány évszázadok óta eredményesen használja különféle népcsoportok szokásainak, kultúrájának megfigyelésére, leírására, elemzésére. A fogyasztók egyes klaszterei ugyanígy tekinthetők speciális népcsoportoknak – a szegmentálás valójában éppen erre a gondolkodásmódra épül – és sokkal többet és mélyebb ismereteket szerezhetünk megfigyeléssel, mint a szokásokról szóló puszta beszámolóval. Természetesen nem figyelhetünk meg mindent – bár sokkal többet, mint amire akár csak kísérletet is szoktak tenni. Akadályokba ütközik bizonyos szokások megfigyelése, ha a termék/szolgáltatás használatához intimitás vagy normasértés kötődik, illetve ha maga a megfigyelés üzleti vagy egyéb érdekeket sért. Így például nehezen figyelhető meg egyes tisztálkodószerek, higiéniai termékek, bizonyos gyógyszerek használata. Nem kapnánk valós eredményeket erotikus magazinok vagy honlapok használatának élő megfigyeléséből sem. Nehéz bejutni szórakozóhelyekre, munkahelyekre, államigazgatási intézményekbe, hogy ott a vendégek vagy a dolgozók viselkedését megfigyeljük. De valójában sokkal több termék és szolgáltatás használatát figyelhetnénk meg valós körülmények között, mint amennyi a mai kutatási gyakorlatban elterjedt. Az, hogy a kutatók – a megrendelőkről nem is beszélve – csak ritkán gondolnak megfigyelésre, mint lehetséges kutatási megközelítésre, a módszer lehetőségeinek ismeretlenségéből és az adatok feldolgozásának nehézségeiből adódik.

Bevezetés a piackutatásba

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 003 8

Vannak azok a szakkönyvek, amiket álmatlan éjszakákon veszünk elő altató helyett. Na, ez a könyv garantáltan nem az. Jó érzés töltött el, amikor először végiglapoztam. Lám csak, lehet egy magyar nyelvű piackutatási szakkönyv is érdekes, olvasmányos, egyben professzionális. És gyakorlatias, a legfejlettebb módszertanok csínja-bínja benne van világos példákkal alátámasztva. Sokkal tovább megy az alapoknál, A tapasztalt marketingesnek is rengeteg jó tippet, javaslatot tartogat. A jobb cégek a kutatásra ma már nem költségként, hanem beruházásként tekintenek. Ennek a beruházásnak akkor a legjobb a megtérülése, ha minden résztvevő - a piackutató, a marketinges, de még a pénzügyi vagy a csúcsvezetők is - egy nyelvet beszélnek. Ezt a könyvet mindenkinek ajánlom szíves fogyasztásra.

Müller Kornél,

Senior CMi Director, Unilever Europe, Rotterdam

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akiknek kutatási kérdéseik vannak, akik látni szeretnék a kérdésekre kapható válaszok optimális módszereit. Ajánlom azoknak, akik időről időre frissítik tudásukat, hiszen ez a kötet a marketing szakmai könyvtár elengedhetetlen darabja. Ajánlom az új kollégáknak, akik most ismerkednek a szakma ezen területével, és stabil tudásbázisra vágynak. Az elméletben felkészült, gyakorlatban tapasztalt szerzők a piackutatás klasszikus, a szakmai intelligencia körébe tartozó módszerek, valamint a mai kor legújabb kutatási lehetőségeinek sokszínű világába vezetik be az érdeklődő olvasót.

Dr. Törőcsik Mária

egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem

Hivatkozás: https://mersz.hu/veres-hoffmann-kozak-bevezetes-a-piackutatasba//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave