Muraközy László (szerk.)

A jelen a jövő múltja

Járatlan utak - járt úttalanságok


A magyar tapasztalatok a sikeres nemzetközi konszolidációk tükrében

Az ezredfordulót követően, 2006 nyaráig, korlátlanul bőkezű fiskális politika nyomán a „deficitfüggvény” lépcsőzetesen emelkedett. 2006-ra elérte a már a rekordok könyvébe illő két számjegyű eredményszemléletű hiányt.25 Ezután vette kezdetét az a stabilizációs fordulat, amely 2006 őszétől 2008 őszéig a hazai események menetét meghatározza. A fiskális irányváltást az egyre türelmetlenebbé vált EU tette tovább nem halaszthatóvá, növekedtek a külső finanszírozás kockázatai és költségei is, de a kormányzat is már jó előre elszánta magát arra, hogy ezúttal – be sem várva az önkormányzati választásokat – valóban radikális megszorításokat, Kornai kifejezésével élve „stabilizációs műtétet” hajtson végre. Az azonban már kizárólag a külső nyomásnak, a tőkepiaci szereplők általános elégedetlenségének volt köszönhető, hogy az eredetileg csak fiskális megszorításokra szorítkozó (a hosszú távú reformlépésekre csak homályos utalásokat tartalmazó, inkább óvatos, tapogatózó változásokat kilátásba helyező) stabilizációs lépéssorozat végül is ha nem is reform-stratégiává, de valamiféle reformszándékká szélesült ki.

A jelen a jövő múltja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 020 5

Jelen könyv az Akadémiai Kiadó Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az első, „Fecseg a felszín és hallgat a mély" címmel, Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában a jelenhez vezető utat elemezte. A mostani pedig, a jövőbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Magyarországon hagyományosan, és sajnálatos módon az elmúlt évtizedben is, a gazdaságpolitika sokszor a jövő generációit megterhelve választja a könnyebb utat. Pedig, ahogy e kötet címe is jelzi, jelen a jövő múltja. Mai cselekedeteink határozzák meg Magyarország jövőjét. Számos zsákutca, úttévesztés, úttalanság után ideje lenne megtalálni a jobb jövőbe vezető utakat, fejlődési pályákat. A tanulmányok túllépnek a pusztán gazdaságpolitikai közelítéseken, és a mögöttes, mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a gazdaságpolitika általában végződik. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzőgárdájához most Király Júlia csatlakozott. Szomorú aktualitása a kötetnek, hogy Antal Lászlónak itt szerepel utolsó tanulmánya. A könyvet az Akadémiai Kiadó és a szerzőtársak az ő emlékének ajánlják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-jelen-a-jovo-multja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave