Muraközy László (szerk.)

A jelen a jövő múltja

Járatlan utak - járt úttalanságok


Az államtól a piacig / A nagy transzformáció42

A tanulmány első részében Magyarországot és több volt szocialista országot vizsgáltunk abból a szempontból, hogy a gazdasági szabadság, a szabadság és az ezt lehetővé tevő intézményrendszer, különösen a kormányzati működés hogyan áll, milyen képet mutat napjainkban, illetve milyen volt a közelmúltban, ha a többi fejlett gazdasághoz és országhoz hasonlítjuk. Ezek a vizsgálatok bizonyos területeken, intézményi formáknál jelzik a sikeres átalakulást, ugyanakkor ezek szabadságfoka, minősége még lényegesen elmarad a fejlett demokráciákétól. Kevesebb mint két évtized elteltével viszonylag elégedettek lehetünk Magyarország és a visegrádi országok előrehaladásával, ha kizárólag ezekre a nemzetközi mérésekre hagyatkozunk. Más tapasztalatok, elemzések és vizsgálatok azonban óvatossá tesznek minket a kapott eredmények értelmezésénél. Hume mondásával párhuzamban, amely szerint „ritkán veszítjük el egy csapásra szabadságunk minden formáját”, joggal gondolhatjuk most, hogy valószínűleg „ritkán nyerhetjük vissza egy csapásra szabadságunk minden formáját”.

A jelen a jövő múltja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 020 5

Jelen könyv az Akadémiai Kiadó Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az első, „Fecseg a felszín és hallgat a mély" címmel, Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában a jelenhez vezető utat elemezte. A mostani pedig, a jövőbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Magyarországon hagyományosan, és sajnálatos módon az elmúlt évtizedben is, a gazdaságpolitika sokszor a jövő generációit megterhelve választja a könnyebb utat. Pedig, ahogy e kötet címe is jelzi, jelen a jövő múltja. Mai cselekedeteink határozzák meg Magyarország jövőjét. Számos zsákutca, úttévesztés, úttalanság után ideje lenne megtalálni a jobb jövőbe vezető utakat, fejlődési pályákat. A tanulmányok túllépnek a pusztán gazdaságpolitikai közelítéseken, és a mögöttes, mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a gazdaságpolitika általában végződik. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzőgárdájához most Király Júlia csatlakozott. Szomorú aktualitása a kötetnek, hogy Antal Lászlónak itt szerepel utolsó tanulmánya. A könyvet az Akadémiai Kiadó és a szerzőtársak az ő emlékének ajánlják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-jelen-a-jovo-multja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave