Muraközy László (szerk.)

A jelen a jövő múltja

Járatlan utak - járt úttalanságok


Túl az átmeneten

Közeledve az új évszázad első évtizedének a végéhez, egyre jobban világos lehet előttünk, hogy a szocializmus összeomlását követően kialakult új gazdaságok és társadalmak túljutottak a születés kezdeti szakaszán, s legalábbis kamaszkorba kerültek. Nagyon nehéz most megmondani, hogy hol tartunk, hiszen történelmileg nézve egy-két évtized csak egy pillanat. A sokszor példaképként szolgáló fejlett demokráciák immár két évszázada léptek erre az útra. A kelet-közép-európai volt szocialista országok helyzetében sok a közös vonás. Mindegyikük a szovjet birodalom külső – a 19. századi Oroszországon kívüli9 – köréhez tartozott. A kiindulópont hasonló, a szocializmus rendszere. A kívülről kapott cél is hasonló, a modern piacgazdaság kialakítása, a fejlett demokráciák mintájának átvétele. A „szülés” nem magától ment végbe, hanem nagy történelmi robbanás külső rengéseként. Maga az átmenet mindenütt – szükségszerűen – nem szerves, spontán folyamat, hanem felülről irányított átalakítás, átalakulás. A két alapvetően eltérő társadalmi, gazdasági, politikai rendszer váltása a kilencvenes években mindenütt „teremtő-romboló” transzformációs válsággal párosult. Az átmenet nagy mérföldkövei szükségszerűen közel hasonlóak voltak a kelet-közép-európai országokban – a politikai demokrácia megteremtése, a tulajdonviszonyok átalakítása, a privatizáció, a piacgazdasági intézmények kiépítése. A konkrét módokban, ütemezésben, időrendben természetesen sok eltérés volt – s ennek nyilván lesz, lehet jelentősége a jövőre nézve is –, de a kilencvenes évek végére nagyjából mindenütt lezajlott az átmenet.

A jelen a jövő múltja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 020 5

Jelen könyv az Akadémiai Kiadó Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az első, „Fecseg a felszín és hallgat a mély" címmel, Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában a jelenhez vezető utat elemezte. A mostani pedig, a jövőbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Magyarországon hagyományosan, és sajnálatos módon az elmúlt évtizedben is, a gazdaságpolitika sokszor a jövő generációit megterhelve választja a könnyebb utat. Pedig, ahogy e kötet címe is jelzi, jelen a jövő múltja. Mai cselekedeteink határozzák meg Magyarország jövőjét. Számos zsákutca, úttévesztés, úttalanság után ideje lenne megtalálni a jobb jövőbe vezető utakat, fejlődési pályákat. A tanulmányok túllépnek a pusztán gazdaságpolitikai közelítéseken, és a mögöttes, mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a gazdaságpolitika általában végződik. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzőgárdájához most Király Júlia csatlakozott. Szomorú aktualitása a kötetnek, hogy Antal Lászlónak itt szerepel utolsó tanulmánya. A könyvet az Akadémiai Kiadó és a szerzőtársak az ő emlékének ajánlják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-jelen-a-jovo-multja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave