Muraközy László (szerk.)

A jelen a jövő múltja

Járatlan utak - járt úttalanságok


A kínálati oldali megközelítés ellentmondásai

Hipotézisünk a következő. Míg Magyarországon a 2001 és 2008 közti időszakban a bevett közgazdasági felismerésekkel nyíltan szembemenő gazdaságpolitika folyt, addig a többi átalakuló országban az 1980-as évek amerikai republikánus kormányzatai által hirdetett kínálati oldalú közelítés vált jellemzővé. Ennek lényege a bevezető tankönyvek – a maguk szintjén helytálló – leegyszerűsítéseinek átültetése lenne, és a politikai közhangulat kiszolgálása.207 Ezek együttese vezetett oda, hogy a kormányzat kezében nincsenek eszközök a folyamatok megállításra. Ha pedig érzékelik e kedvezőtlen jelenségeket, nincs késztetésük a fékre lépni. A végeredmény pedig e két mozzanat kölcsönhatásaként értelmezhető.

A jelen a jövő múltja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 020 5

Jelen könyv az Akadémiai Kiadó Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az első, „Fecseg a felszín és hallgat a mély" címmel, Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában a jelenhez vezető utat elemezte. A mostani pedig, a jövőbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Magyarországon hagyományosan, és sajnálatos módon az elmúlt évtizedben is, a gazdaságpolitika sokszor a jövő generációit megterhelve választja a könnyebb utat. Pedig, ahogy e kötet címe is jelzi, jelen a jövő múltja. Mai cselekedeteink határozzák meg Magyarország jövőjét. Számos zsákutca, úttévesztés, úttalanság után ideje lenne megtalálni a jobb jövőbe vezető utakat, fejlődési pályákat. A tanulmányok túllépnek a pusztán gazdaságpolitikai közelítéseken, és a mögöttes, mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a gazdaságpolitika általában végződik. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzőgárdájához most Király Júlia csatlakozott. Szomorú aktualitása a kötetnek, hogy Antal Lászlónak itt szerepel utolsó tanulmánya. A könyvet az Akadémiai Kiadó és a szerzőtársak az ő emlékének ajánlják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-jelen-a-jovo-multja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave