Árva László, Deli-Gray Zsuzsa (szerk.)

Turizmusmarketing esettanulmányok II.


Kérdések

  1. Milyen országimázs tényezők alakíthatják és befolyásolják a külföldi hallgatók percepcióját, amikor oktatásturisztikai célpontot választanak?
  2. A spontán pozitív és negatív kifejezésekkel kapcsolatos kutatási eredmények alapján milyen cserediákokat ösztönző kommunikációs kreatív anyagot készítene?
  3. Az országimázsra vonatkozó kampány mellett készítsen javaslatot saját egyetemére/főiskolájára vonatkozóan is! Milyen kommunikációs tevékenységet érdemes folytatnia, milyen tartalommal, ha a külföldi cserediákok számát szeretné növelni? Készítse el egy erre vonatkozó kreatív kampány tervét is!
  4. Mennyiben kell másként megcélozni a cserediákként nálunk tanuló és a diplomáért folytatott tanulmányokban részt vevő külföldi diákokat a 2. és a 3. kérdésben felmerült kampányötletet illetően?
  5. Milyen kvalitatív módszerekkel, milyen konkrét projektív technikákkal vizsgálná még a külföldi hallgatókban kialakult országimázst? Készítsen fókuszcsoport vázlatot!
  6. Milyen kérdésekkel vizsgálná a külföldi hallgatókban kialakult országimázst, ha kvantitatív kutatást készítene? Készítsen kérdőívet!

Turizmusmarketing esettanulmányok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 151 6

Budapest turizmusáért felelős hivatalos szervezet vezetőjeként örömmel üdvözlöm, hogy a felnövekvő nemzedék, a turizmus szakos hallgatók friss marketing esettanulmányokat kapnak kézhez a neves szerzői csapat jóvoltából. Külön köszönöm, hogy másik nagy szerelmem, a kultúra és kulturális turizmus is képviselteti magát a könyvben. Magyarországon igen magas színvonalú és gazdag a turizmus mint tantárgy oktatása, ugyanakkor az elméleti tudás mellett az élő gyakorlathoz is egy lépéssel közelebb kerülnek így a diákok.

Bán Teodóra, ügyvezető

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ

A kötet második kiadása ismét sokszínű és jól feldolgozható esettanulmányokkal szolgál a felsőoktatásban turizmussal, marketinggel és általában a szolgáltatásokkal foglalkozó oktatók és hallgatók számára. A hazai és külföldi példák jól követik a turizmusban az elmúlt években bekövetkezett változásokat.

Heidrich Balázs, rektor, egyetemi tanár

Budapesti Gazdasági Egyetem

Hivatkozás: https://mersz.hu/arva-deli-gray-turizmusmarketing-esettanulmanyok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave