Árva László, Deli-Gray Zsuzsa (szerk.)

Turizmusmarketing esettanulmányok II.


Kérdések

  1. Milyen fogyasztói szegmensek azonosíthatók Szeged turizmusa szempontjából? Hogyan jellemezné ezeket?
  2. Értékelje a jelenleg használt marketingkommunikációs eszközöket! Milyen eszközöket és csatornákat javasolna a városnak?
  3. Ön szerint tekinthetünk-e turisztikai szemszögből értékes szegmensként a Szegedre érkező külföldi hallgatókra? Miért?
  4. Mit javasol, milyen marketingkommunikációs eszközöket lehetne alkalmazni a külföldi hallgatói célcsoport eléréséhez?
  5. A kvalitatív kutatás adataiból mit tart kulcsfontosságúnak turizmus szempontjából?

Turizmusmarketing esettanulmányok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 151 6

Budapest turizmusáért felelős hivatalos szervezet vezetőjeként örömmel üdvözlöm, hogy a felnövekvő nemzedék, a turizmus szakos hallgatók friss marketing esettanulmányokat kapnak kézhez a neves szerzői csapat jóvoltából. Külön köszönöm, hogy másik nagy szerelmem, a kultúra és kulturális turizmus is képviselteti magát a könyvben. Magyarországon igen magas színvonalú és gazdag a turizmus mint tantárgy oktatása, ugyanakkor az elméleti tudás mellett az élő gyakorlathoz is egy lépéssel közelebb kerülnek így a diákok.

Bán Teodóra, ügyvezető

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ

A kötet második kiadása ismét sokszínű és jól feldolgozható esettanulmányokkal szolgál a felsőoktatásban turizmussal, marketinggel és általában a szolgáltatásokkal foglalkozó oktatók és hallgatók számára. A hazai és külföldi példák jól követik a turizmusban az elmúlt években bekövetkezett változásokat.

Heidrich Balázs, rektor, egyetemi tanár

Budapesti Gazdasági Egyetem

Hivatkozás: https://mersz.hu/arva-deli-gray-turizmusmarketing-esettanulmanyok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave