Árva László, Deli-Gray Zsuzsa (szerk.)

Turizmusmarketing esettanulmányok II.


Kérdések

  1. Készítsék el a DentaCare SWOT-elemzését, és vázolják fel az arra alapozható stratégiai lehetőségeket!
  2. Készítsék el részletesen a különböző üzleti modellek összehasonlítását az előnyök és hátrányok alapján: például ügynökséggel történő együttműködés, direkt páciens, akvizíció, előretolt konzultációs rendelő…
  3. Készítsenek néhány lehetséges csomagot, melyben a fogászati ellátás mellett más szolgáltatásokat is kínálnak, például egy 5 napos kezelésre. Interneten keressenek árakat és határozzák meg az egyes csomagok árát! Készítsék el a sajtóhirdetést hozzá!
  4. Készítsenek mélyinterjút egy külföldivel, hogy egy esetleges külföldi fogászati kezeléskor honnan szerez információt, mik lennének a legfontosabb döntési tényezők, és hogyan választana szolgáltatót! Építsék be az interjú eredményét az elkészítendő üzleti modellbe!
  5. Elemezzék egy egészségügyi turizmusban érdekelt rendelő weboldalát, és véleményezzék azt a HONcode alapelvei alapján! Milyen javaslataik lennének a rendelőnek?

Turizmusmarketing esettanulmányok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 151 6

Budapest turizmusáért felelős hivatalos szervezet vezetőjeként örömmel üdvözlöm, hogy a felnövekvő nemzedék, a turizmus szakos hallgatók friss marketing esettanulmányokat kapnak kézhez a neves szerzői csapat jóvoltából. Külön köszönöm, hogy másik nagy szerelmem, a kultúra és kulturális turizmus is képviselteti magát a könyvben. Magyarországon igen magas színvonalú és gazdag a turizmus mint tantárgy oktatása, ugyanakkor az elméleti tudás mellett az élő gyakorlathoz is egy lépéssel közelebb kerülnek így a diákok.

Bán Teodóra, ügyvezető

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ

A kötet második kiadása ismét sokszínű és jól feldolgozható esettanulmányokkal szolgál a felsőoktatásban turizmussal, marketinggel és általában a szolgáltatásokkal foglalkozó oktatók és hallgatók számára. A hazai és külföldi példák jól követik a turizmusban az elmúlt években bekövetkezett változásokat.

Heidrich Balázs, rektor, egyetemi tanár

Budapesti Gazdasági Egyetem

Hivatkozás: https://mersz.hu/arva-deli-gray-turizmusmarketing-esettanulmanyok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave