Kengyel Ákos (szerk.)

Az Európai Unió közös politikái


Az autók levegőszennyezése

Az autókból származó levegőszennyezés csökkentésére az 1990-es évek elejétől a Bizottság úgynevezett autó/kőolaj programja keretében került sor, amely az autók szennyezőanyag-kibocsátására, az üzemanyag összetételére és minőségére, valamint a kibocsátás szabályozásának új technológiai megoldására helyezte a hangsúlyt (Krämer, 2007). Az autó/kőolaj II. program, amelyet 2010-ig kell végrehajtani az EK-ban, a levegőminőségi intézkedésekre koncentrál. Számos irányelvet bocsátottak ki az autók kipufogógázában levő különböző szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek szabályozására, amelyeket folyamatosan felülvizsgálnak és szigorítanak. A 2005 után forgalomba helyezett autók szén-monoxid-, szénhidrogén-, nitrogén-oxid- és aprórészecske-kibocsátása nem haladhatja meg a 98/69 irányelvben meghatározott értékeket.284

Az Európai Unió közös politikái

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 720 3

Az európai integrációs folyamatot elemző könyvek általában átfogó módon az integráció gazdaságtanával, az Európai Unió fejlődésével, történetével, joganyagával, az intézményi és döntéshozatali rendszer kérdéseivel vagy csak egyes szakpolitikákkal foglalkoznak. Ez a kötet kizárólag az integráció működése során kialakított közös politikák, együttműködési területek vizsgálatára irányul: minden olyan meghatározó területet érint, ahol valamilyen szintű, mértékű uniós (közösségi) szerepvállalás, politika kialakult. A könyv elsősorban gazdasági megközelítésben, de pontos jogi, szabályozási hivatkozásokkal elemzi az egyes politikák működését. A szerzők minden fejezetben alapvetően ugyanazt a logikát követik: megvilágítják az uniós szintű fellépés szükségességét, a politika indokoltságát; bemutatják az adott politika céljait, a szabályozás kialakulását, fejlődését és reformjait; elemzik a politika működésének következményeit, hatásait és a felmerülő problémákat. A könyv nagymértékben megkönnyítheti az országban legalább 17 helyen folyó európai tanulmányok oktatását, elősegítheti azt, hogy az uniós politikákkal foglalkozó kurzusokhoz - akár gazdasági, akár jogi, vagy politikatudományi-szociológiai képzések keretében - legyen egy újabb, jól használható könyv. Emellett természetesen minden, a téma iránt érdeklődő olvasó számára ajánlható a kötet, amely hasznos, tanulságos és jól befogadható ismereteket nyújt az egyes politikákról.

A kötet szerzői az európai integrációval foglalkozó egyetemi, főiskolai, vagy tudományos kutatóintézetben dolgozó oktatók-kutatók, akik eddigi tevékenységük során széles körű szakmai tapasztalatokra és elismertségre tettek szert szakterületükön. Külföldi és hazai tudományos tevékenységük és eddigi publikációik kitűnő alapot biztosítottak ahhoz, hogy a kötet tartalmi szempontból pontos és az olvasó számára jól érthető legyen.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kengyel-az-europai-unio-kozos-politikai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave