Kengyel Ákos (szerk.)

Az Európai Unió közös politikái


A szociálpolitika közösségi szintű kezelésének kialakulása, fejlődése és eszközei

A közösségi szintű foglalkoztatás- és szociálpolitikai szabályozás jelenlegi valós szerepéről s általában létjogosultságáról ma is megoszlanak a vélemények. Annyiban persze ez érthető, hogy a megvalósítás ma is tagállami szinten folyik; az egyes juttatásokat illetően nincs egységes uniós szabályozás, finanszírozásuk is az állami költségvetésből történik, mint ahogy az ezekkel kapcsolatos közvetlen ügyintézés, részletes eljárási és egyéb szabályozás úgyszintén az egyes tagállamok közigazgatási apparátusának a feladata és felelőssége. Az európai szociálpolitika elsődleges letéteményesei tehát továbbra is az egyes tagállamok, mozgásterüket azonban – a közhiedelemmel ellentétben – nem központi uniós irányítás, hanem egyre inkább az egyéb területeken történt fejlemények határolják be. Az integráció működése során ugyanis egyértelműen kiderült: a szociális kérdések nemcsak hogy nem különíthetők el más politikáktól, hanem éppen hogy szervesen kapcsolódnak hozzájuk. Azok a határozatok például, amelyeket az Európai Bíróság eredetileg éppen a piaci követelményeknek való megfelelés érdekében hozott, gyakran közvetlenül érintették a tagállamok egyes szociálpolitikai rendelkezéseit.363

Az Európai Unió közös politikái

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 720 3

Az európai integrációs folyamatot elemző könyvek általában átfogó módon az integráció gazdaságtanával, az Európai Unió fejlődésével, történetével, joganyagával, az intézményi és döntéshozatali rendszer kérdéseivel vagy csak egyes szakpolitikákkal foglalkoznak. Ez a kötet kizárólag az integráció működése során kialakított közös politikák, együttműködési területek vizsgálatára irányul: minden olyan meghatározó területet érint, ahol valamilyen szintű, mértékű uniós (közösségi) szerepvállalás, politika kialakult. A könyv elsősorban gazdasági megközelítésben, de pontos jogi, szabályozási hivatkozásokkal elemzi az egyes politikák működését. A szerzők minden fejezetben alapvetően ugyanazt a logikát követik: megvilágítják az uniós szintű fellépés szükségességét, a politika indokoltságát; bemutatják az adott politika céljait, a szabályozás kialakulását, fejlődését és reformjait; elemzik a politika működésének következményeit, hatásait és a felmerülő problémákat. A könyv nagymértékben megkönnyítheti az országban legalább 17 helyen folyó európai tanulmányok oktatását, elősegítheti azt, hogy az uniós politikákkal foglalkozó kurzusokhoz - akár gazdasági, akár jogi, vagy politikatudományi-szociológiai képzések keretében - legyen egy újabb, jól használható könyv. Emellett természetesen minden, a téma iránt érdeklődő olvasó számára ajánlható a kötet, amely hasznos, tanulságos és jól befogadható ismereteket nyújt az egyes politikákról.

A kötet szerzői az európai integrációval foglalkozó egyetemi, főiskolai, vagy tudományos kutatóintézetben dolgozó oktatók-kutatók, akik eddigi tevékenységük során széles körű szakmai tapasztalatokra és elismertségre tettek szert szakterületükön. Külföldi és hazai tudományos tevékenységük és eddigi publikációik kitűnő alapot biztosítottak ahhoz, hogy a kötet tartalmi szempontból pontos és az olvasó számára jól érthető legyen.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kengyel-az-europai-unio-kozos-politikai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave