Kengyel Ákos (szerk.)

Az Európai Unió közös politikái


A közösségi foglalkoztatáspolitika koordinációja, a nyitott koordináció módszere

Fontosságára és aktualitására való tekintettel a foglalkoztatáspolitikában is alkalmazott „nyitott koordináció módszeréről” mindenképpen érdemes külön szót ejteni még akkor is, ha az alább felsorolt jellemzők között néhányról már említést tettünk a Foglalkoztatási Stratégia kapcsán. Az átfedés természetes, hiszen az OMC – ahogy a nevében is benne van, a végrehajtás módszerét jelenti. Ugyanakkor a 29. táblázat áttekintést ad a különbségekről, amelyek – mint látható – a legitimációs és felhatalmazásbeli differenciákon túl azért is igen lényegesek lehetnek, mert a nyitott koordináció módszerét a szociálpolitikában, sőt gazdasági téren is alkalmazzák (a területek köre ráadásul az OMC létrehozása óta folyamatosan bővült). Az OMC lényegét jelenti, hogy a különböző szakpolitikák célkitűzéseinek megvalósításakor egyrészt az egyes tagállamok számára egyfajta keretet jelent, másrészt elősegíti a tagállamok közötti koordinációt. (Ezt láthattuk a foglalkoztatáspolitika konkrét példáján.)

Az Európai Unió közös politikái

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 720 3

Az európai integrációs folyamatot elemző könyvek általában átfogó módon az integráció gazdaságtanával, az Európai Unió fejlődésével, történetével, joganyagával, az intézményi és döntéshozatali rendszer kérdéseivel vagy csak egyes szakpolitikákkal foglalkoznak. Ez a kötet kizárólag az integráció működése során kialakított közös politikák, együttműködési területek vizsgálatára irányul: minden olyan meghatározó területet érint, ahol valamilyen szintű, mértékű uniós (közösségi) szerepvállalás, politika kialakult. A könyv elsősorban gazdasági megközelítésben, de pontos jogi, szabályozási hivatkozásokkal elemzi az egyes politikák működését. A szerzők minden fejezetben alapvetően ugyanazt a logikát követik: megvilágítják az uniós szintű fellépés szükségességét, a politika indokoltságát; bemutatják az adott politika céljait, a szabályozás kialakulását, fejlődését és reformjait; elemzik a politika működésének következményeit, hatásait és a felmerülő problémákat. A könyv nagymértékben megkönnyítheti az országban legalább 17 helyen folyó európai tanulmányok oktatását, elősegítheti azt, hogy az uniós politikákkal foglalkozó kurzusokhoz - akár gazdasági, akár jogi, vagy politikatudományi-szociológiai képzések keretében - legyen egy újabb, jól használható könyv. Emellett természetesen minden, a téma iránt érdeklődő olvasó számára ajánlható a kötet, amely hasznos, tanulságos és jól befogadható ismereteket nyújt az egyes politikákról.

A kötet szerzői az európai integrációval foglalkozó egyetemi, főiskolai, vagy tudományos kutatóintézetben dolgozó oktatók-kutatók, akik eddigi tevékenységük során széles körű szakmai tapasztalatokra és elismertségre tettek szert szakterületükön. Külföldi és hazai tudományos tevékenységük és eddigi publikációik kitűnő alapot biztosítottak ahhoz, hogy a kötet tartalmi szempontból pontos és az olvasó számára jól érthető legyen.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kengyel-az-europai-unio-kozos-politikai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave