Kengyel Ákos (szerk.)

Az Európai Unió közös politikái


Legújabb kezdeményezés: a megújított Szociális Menetrend

A Bizottság 2008 nyarán az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság számára beterjesztette a Megújított szociális menetrendről szóló közleményét (alcím: Esélyek, hozzáférés és szolidaritás a XXI. század Európájában). A kiindulást természetesen az előző (2005–2010-re szóló) Szociális Menetrend jelenti. Bár a Bizottság „mára a 2005–2010-re vonatkozó szociális menetrendben szereplő összes intézkedést végrehajtotta” (SEC(2008) 2157),388 maga a dokumentum megállapítja, hogy „bizonyos súlyos szociális problémák továbbra is fennállnak: túl sok az inaktív és a munkanélküli, túl sok fiatal hagyja el túl korán az iskolát, aminek következtében még mindig túl sok ember él szegénységben (különösen gyermekek és idősek) és társadalmi elszigeteltségben. Ezenkívül új problémák is felmerültek – az elöregedő és nagyobb jólétben élő népességgel egyidejűleg nő az időskorú eltartottak száma és a jóléti betegségek (elhízás, stressz) aránya. E széles körű társadalmi változásokon felül a 2008. évet a gazdaság globális lelassulása, a szűkös erőforrásokért, köztük az élelmiszerért és az energiáért folyó növekvő verseny és a pénzügyi piacok további nyugtalansága jellemzi. Miközben az Európai Unió gazdasága e külső hatásokkal szemben a szilárd alapoknak köszönhetően jól tartja magát, a közelmúlt eseményei, köztük a drámai élelmiszer- és olajár-emelkedések, aggodalomra adnak okot. A szegényeket ezek a változások aránytalanul nagy mértékben érintik.”

Az Európai Unió közös politikái

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 720 3

Az európai integrációs folyamatot elemző könyvek általában átfogó módon az integráció gazdaságtanával, az Európai Unió fejlődésével, történetével, joganyagával, az intézményi és döntéshozatali rendszer kérdéseivel vagy csak egyes szakpolitikákkal foglalkoznak. Ez a kötet kizárólag az integráció működése során kialakított közös politikák, együttműködési területek vizsgálatára irányul: minden olyan meghatározó területet érint, ahol valamilyen szintű, mértékű uniós (közösségi) szerepvállalás, politika kialakult. A könyv elsősorban gazdasági megközelítésben, de pontos jogi, szabályozási hivatkozásokkal elemzi az egyes politikák működését. A szerzők minden fejezetben alapvetően ugyanazt a logikát követik: megvilágítják az uniós szintű fellépés szükségességét, a politika indokoltságát; bemutatják az adott politika céljait, a szabályozás kialakulását, fejlődését és reformjait; elemzik a politika működésének következményeit, hatásait és a felmerülő problémákat. A könyv nagymértékben megkönnyítheti az országban legalább 17 helyen folyó európai tanulmányok oktatását, elősegítheti azt, hogy az uniós politikákkal foglalkozó kurzusokhoz - akár gazdasági, akár jogi, vagy politikatudományi-szociológiai képzések keretében - legyen egy újabb, jól használható könyv. Emellett természetesen minden, a téma iránt érdeklődő olvasó számára ajánlható a kötet, amely hasznos, tanulságos és jól befogadható ismereteket nyújt az egyes politikákról.

A kötet szerzői az európai integrációval foglalkozó egyetemi, főiskolai, vagy tudományos kutatóintézetben dolgozó oktatók-kutatók, akik eddigi tevékenységük során széles körű szakmai tapasztalatokra és elismertségre tettek szert szakterületükön. Külföldi és hazai tudományos tevékenységük és eddigi publikációik kitűnő alapot biztosítottak ahhoz, hogy a kötet tartalmi szempontból pontos és az olvasó számára jól érthető legyen.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kengyel-az-europai-unio-kozos-politikai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave