Kengyel Ákos (szerk.)

Az Európai Unió közös politikái


Az Európai Fejlesztési Alap

Ahogy már a korábbiakban említettük, az Európai Fejlesztési Alap egy, a közös költségvetéstől élesen elkülönülő kormányközi pénzügyi alap, amelyből az AKCS-országokkal, valamint a tengerentúli társult országokkal és területekkel való együttműködést finanszírozza a közösség. Akárcsak a közös költségvetés vonatkozó fejezete, az EFA is több pénzügyi eszközre bontható, például beruházási támogatásokra, adományokra, magánszektornak folyósított hitelekre stb. Az EFA feltöltési ciklusai, mint már említésre került, a partnerségi megállapodások időtartamaihoz kötődnek, és nem a pénzügyi perspektívákéhoz. A tagállamok a közös költségvetési befizetéseiktől eltérően önkéntesen fizetnek be az alapba. A 2008–2013 közti időszakra vonatkozó tizedik EFA összesen 22,68 milliárd eurót tartalmaz. (Lásd 1. táblázat.) Legnagyobb befizetői értelemszerűen a nagy tagállamok, közülük is elsősorban Franciaország és Németország. Magyarország közel 125 millió eurót fizet be az alapba 2008 és 2013 között, amely a teljes tizedik EFA 0,55%-át teszi ki.100 A kilencedik EFA forrásai 2007. december 31-ig voltak leköthetőek, a megmaradt összegek átkerültek a tizedikbe.

Az Európai Unió közös politikái

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 720 3

Az európai integrációs folyamatot elemző könyvek általában átfogó módon az integráció gazdaságtanával, az Európai Unió fejlődésével, történetével, joganyagával, az intézményi és döntéshozatali rendszer kérdéseivel vagy csak egyes szakpolitikákkal foglalkoznak. Ez a kötet kizárólag az integráció működése során kialakított közös politikák, együttműködési területek vizsgálatára irányul: minden olyan meghatározó területet érint, ahol valamilyen szintű, mértékű uniós (közösségi) szerepvállalás, politika kialakult. A könyv elsősorban gazdasági megközelítésben, de pontos jogi, szabályozási hivatkozásokkal elemzi az egyes politikák működését. A szerzők minden fejezetben alapvetően ugyanazt a logikát követik: megvilágítják az uniós szintű fellépés szükségességét, a politika indokoltságát; bemutatják az adott politika céljait, a szabályozás kialakulását, fejlődését és reformjait; elemzik a politika működésének következményeit, hatásait és a felmerülő problémákat. A könyv nagymértékben megkönnyítheti az országban legalább 17 helyen folyó európai tanulmányok oktatását, elősegítheti azt, hogy az uniós politikákkal foglalkozó kurzusokhoz - akár gazdasági, akár jogi, vagy politikatudományi-szociológiai képzések keretében - legyen egy újabb, jól használható könyv. Emellett természetesen minden, a téma iránt érdeklődő olvasó számára ajánlható a kötet, amely hasznos, tanulságos és jól befogadható ismereteket nyújt az egyes politikákról.

A kötet szerzői az európai integrációval foglalkozó egyetemi, főiskolai, vagy tudományos kutatóintézetben dolgozó oktatók-kutatók, akik eddigi tevékenységük során széles körű szakmai tapasztalatokra és elismertségre tettek szert szakterületükön. Külföldi és hazai tudományos tevékenységük és eddigi publikációik kitűnő alapot biztosítottak ahhoz, hogy a kötet tartalmi szempontból pontos és az olvasó számára jól érthető legyen.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kengyel-az-europai-unio-kozos-politikai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave